Інші податки
Тема: Інше

Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів (Витяг)

Відповідно до пункту 28 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою вдосконалення організації підготовки фахівців для фондового ринку України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Затвердити Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, що додаються.

2. Керівникам професійних учасників фондового ринку у термін до 1 січня 2014 р. привести посадові інструкції головних бухгалтерів у відповідність із зазначеними Професійними вимогами.

3. З 1 січня 2014 р. особа, що займає посаду головного бухгалтера, повинна відповідати вимогам, затвердженим цим рішенням.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.04.2007 р. № 815 «Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів», зареєстроване в Мін’юсті України 16.05.2007 р. за № 510/13777 (зі змінами).

5. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2014 р., але не раніше дня його офіційного опублікування.

Затверджено
рішенням Нацкомісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 25.04.2013 р. № 769

Зареєстровано в Мін’юсті України
21.05.2013 р. за № 793/23325

Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів

1. Професійні вимоги визначаються рівнем освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатнім для повного і якісного виконання робіт за посадою.

2. Ці Професійні вимоги поширюються на осіб, які займають посаду головного бухгалтера професійних учасників фондового ринку (крім банків).

У разі якщо в професійному учаснику фондового ринку відсутня посада головного бухгалтера, зазначені вимоги застосовуються до особи, яка виконує обов’язки з ведення бухгалтерського обліку в професійному учаснику фондового ринку.

3. Згідно з вимогами законодавства України, у тому числі цими Професійними вимогами, професійний учасник фондового ринку розробляє та затверджує посадові інструкції для головних бухгалтерів, в яких визначає завдання, функції, права та обов’язки, відповідальність осіб, які обіймають зазначену посаду.

4. Головний бухгалтер професійного учасника фондового ринку повинен відповідати таким професійним вимогам:

мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр);

мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.96 р. № 215, зареєстрованим Мінюстом України 08.10.96 р. за № 584/1609 (зі змінами). У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки;

не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п’яти років в будь-якій іншій установі.


Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства М. ЛІБАНОВ