ПДВ

Редакційна пошта

У рубриці «Редакційна пошта» друкуються бліц-відповіді на запитання, які найчастіше надходять від передплатників журналу. Чекаємо запитань, що цікавлять вас, відповіді на які допоможуть й іншим платникам податків.
Надсилайте їх на e-mail: mail@visnuk.com.ua

Виправлення помилки в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних

Як виправити помилку в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр) і податковій декларації з ПДВ, якщо у разі постачання товарів/послуг неплатнику ПДВ продавцем було двічі виписано податкову накладну за першою та другою подією?


Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України податкову накладну слід складати у двох примірниках у день виникнення податкових зобов’язань продавця.

Пунктом 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379, визначено, що усі примірники податкових накладних, які складаються, зокрема, у разі постачання товарів/послуг покупцю, не зареєстрованому як платник податку, залишаються в особи, що їх виписала.

Згідно з п. 1.1 розділу III Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну України від 17.12.2012 р. № 1340 (далі — Порядок № 1340), облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов’язань, дата виникнення яких визначається відповідно до вимог ст. 187 Податкового кодексу.

Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом сторно за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої помилки (п. 1 розділу I Порядку № 1340).

Метод сторно здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому її виявлено (п. 2 розділу V Порядку № 1340).

Отже, якщо при постачанні товарів/послуг неплатнику ПДВ платник податку двічі виписав податкову накладну за першою та другою подією та відобразив ці податкові накладні в Реєстрі, то такий платник податку має змогу відкоригувати податкові зобов’язання, нараховані ним за другою подією, методом сторно на підставі бухгалтерської довідки. При цьому якщо податкові зобов’язання, нараховані за другою подією, було задекларовано в податковій звітності з ПДВ у попередніх звітних податкових періодах, то платник податку у звітному періоді, в якому виявлено помилку, має право подати уточнюючий розрахунок.

Лікарняний під час відпустки

Чи надається допомога по тимчасовій непрацездатності за період, коли працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати?


Статтею 35 Закону України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з наведених у цій статті страхових випадків.

Відповідно до ст. 36 цього Закону зазначена допомога не надається за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Враховуючи зазначене, підстав для оплати працівнику листка непрацездатності за час відпустки без збереження заробітної плати немає.

Водночас у разі якщо тимчасова непрацездатність працівника розпочалася до настання відпустки без збереження заробітної плати і триває після закінчення такої відпустки, допомога надається за дні до настання відпустки та з дня, коли працівник мав приступити до роботи після закінчення відпустки.

Суму ПДВ помилково не заявлено до бюджетного відшкодування

Чи має право платник податку подати уточнюючий розрахунок за відповідний період та задекларувати суму ПДВ до бюджетного відшкодування, якщо цю суму помилково не було заявлено до бюджетного відшкодування у попередніх звітних періодах, в яких платник податку мав право на таке відшкодування?


Згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за чинною на час подання формою.

Пунктом 3 розділу IV Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну України від 25.11.2011 р. № 1492, визначено, що у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, при заповненні яких необхідно додавати додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включено уточнені показники, також слід подати відповідні додатки, які містять інформацію щодо уточнених показників.

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ може виступати як окремим документом, так і додатком до податкової декларації з ПДВ.

Отже, платник ПДВ, який самостійно виявив заниження бюджетного відшкодування внаслідок недекларування ним оплаченої частини від’ємного значення, може подати уточнюючий розрахунок і відповідні додатки до податкової декларації з ПДВ за період, в якому виникло право на бюджетне відшкодування (фактично було здійснено оплату), з виправленими показниками.

Подання заяви ЗІ скаргою на постачальника

Чи має право платник у зв’язку з виправленням помилок у податковій декларації з ПДВ минулого періоду подати разом з уточнюючим розрахунком заяву зі скаргою про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних)?

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу у разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Надходження такої заяви зі скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

Згідно з п. 21 розділу III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну України від 25.11.2011 р. № 1492, у разі відмови постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) до декларації додаються Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) за формою згідно з Д8 (додаток 8) та копії документів, передбачених п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних платник податкупокупець товарів/послуг має змогу скористатися своїм правом і подати заяву зі скаргою на постачальника разом з податковою декларацією з ПДВ за звітний (податковий) період, в якому відбувся факт сплати податку постачальнику або факт отримання товарів/послуг, що підтверджується відповідними документами. Можливість подання такої заяви разом з уточнюючим розрахунком податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок законодавством не передбачено.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42