Новини

Кодекс піде на поправку

Міндоходів України розроблено законопроект, спрямований на низку змін, — від уніфікації та спрощення звітності з податку на прибуток та удосконалення податкового обліку операцій з деривативами і цінними паперами до скасування деяких пільг з податку на прибуток.


У рамках реалізації Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки Президента України та урядової програми активізації економіки в Міністерстві доходів і зборів України підготували зміни до Податкового кодексу. Насамперед у відомстві налаштовані на повний перегляд розділу III Кодексу, присвяченого податку на прибуток. Для вдосконалення та спрощення податкового обліку законопроектом передбачено скасувати інститут податкових різниць. Коригування здійснюватимуться за правилами бухгалтерського обліку. Малі підприємства, які є платниками податку на прибуток, подаватимуть у складі річної податкової декларації річну фінансову звітность. Урегульовано й питання сплати авансових платежів при виплаті дивідендів. Запропоновано на суму виплачених дивідендів зменшувати авансові внески з податку на прибуток. Для страхового ринку норми оподаткування практично не змінюються, а лише приводяться у відповідність із чинними нормативними актами. Страховики, у яких доходи за останній звітний податковий період перевищують 10 млн. грн., щомісяця сплачують авансові внески. Водночас суб’єкти індустрії програмної продукції, для яких у цьому році почали діяти податкові пільги, у 2013 р. авансові внески не сплачують.

Пропонується переглянути та скоротити податкові пільги з податку на прибуток. З 01.01.2014 р. вільними від преференцій можуть виявитися підприємства, які отримують на митній території України прибуток від продажу продуктів дитячого харчування власного виробництва. На сьогодні згідно з нормами Податкового кодексу отриманий прибуток ці підприємства повинні спрямовувати на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін на такі товари. У списку на скасування пільг і підприємства, що видобувають і використовують газ (метан) вугільних родовищ, готелі категорій 3 — 5 зірок, сфера кінематографії та мультиплікації, а також пріоритетні галузі економіки. Згідно з Кодексом строки дії преференцій — до 2016 — 2022 рр. У Міндоходів України зазначають, що надання пільг призводить до зловживань при їх використанні, вони не стають стимулом для збільшення обсягів виробництва, а по деяких галузях, що отримали пільги,  спостерігається навіть спад виробництва.

Законопроектом також запропоновано переглянути визначення угод РЕПО з метою оподаткування. Якщо в першій частині операції не відбувається переходу права власності на цінні папери, то при неповерненні контрагентом коштів у ході другої частини відбудеться примусове відчуження паперів. Планується удосконалити оподаткування цінних паперів. Порядок визначення біржового курсу, який наразі узгоджується з регулятором, — Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, необхідно буде погоджувати і з Міндоходів. При цьому курс, розрахований на одній фондовій біржі, не може бути застосовано до операцій з паперами того самого емітента на іншій біржі. Датою виникнення податкових зобов’язань вважатиметься дата переходу права власності на цінний папір, а не отримання доходу, як зараз.