Бухоблік

Готельні послуги: організація діяльності, облік доходів та витрат

Організація діяльності

Господарська діяльність у сфері надання готельних послуг регулюється низкою законодавчих і нормативних документів.

Відповідно до ст. 22 Закону про туризм за договором на готельне обслуговування одна сторона (готель або інший суб’єкт, що надає послуги з розміщення) зобов’язується за дорученням іншої сторони (проживаючого) надати послуги з тимчасового проживання (ночівлі) у спеціально обладнаному жилому приміщенні (номері), виконати або організувати виконання інших визначених договором на готельне обслуговування послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням, а проживаючий зобов’язується сплатити за ці послуги встановлену плату.

До послуг, пов’язаних із тимчасовим розміщенням, належать послуги з обслуговування жилого приміщення (номера), харчування (ресторанного обслуговування), збереження майна і багажу проживаючого, а також інші послуги, надані залежно від категорії готелю.

Користування готелями, надання та обсяг готельних послуг регулюються Правилами № 19.

Готельна послуга — дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю.

Основні послуги — обсяг послуг готелю (проживання, харчування, користування телевізором, холодильником), що включаються до ціни номера (місця) і надаються споживачу згідно з укладеним договором.

Додаткові послуги — обсяг послуг, що не належать до основних послуг готелю, замовляються та оплачуються споживачем додатково за окремим договором (послуги з прання і прасування, надання автостоянки, послуги перукарні, прокат спортивного та туристичного інвентарю тощо).

Без згоди споживача (замовника) готель не має права надавати додаткові послуги, які не включено у договір. Споживач (замовник) має право відмовитися від оплати таких послуг, а у разі їх оплати готель зобов’язаний повернути сплачену суму. Крім цього, забороняється обумовлювати виконання одних послуг наданням інших.

Також готель зобов’язаний надати споживачу без додаткової оплати такі види послуг: виклик швидкої допомоги, доставка в номер кореспонденції; побудка у визначений час; надання необхідного інвентарю залежно від категорії готелю.

Відповідно до п. 2 Порядку № 297 готелі та інші об’єкти, призначені для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), поділяються на:

 • колективні — засоби розміщення загальною кількістю місць 30 або більше, в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні і за які справляється плата за встановленими цінами;
 • індивідуальні — житло, в якому за плату або безоплатно надається обмежена кількість місць (менше ніж 30), при цьому кімнати мають бути відокремлені одна від одної.

Щодо необхідності придбання ліцензії при наданні готельних послуг зазначимо, що у ст. 9 Закону про ліцензування з переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, готельні послуги виключено. Отже, ліцензія при наданні готельних послуг не потрібна, також немає необхідності придбавати торговий патент при наданні таких послуг, оскільки їх немає в Переліку № 1258.

Інша справа, якщо готель надає супутні послуги, включені до зазначеного Переліку (наприклад, послуги з прокату спортивного і туристичного інвентарю, послуги перукарні тощо). У такому разі слід придбати торговий патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг, а також торговий патент у разі здійснення підприємствами готельного господарства торговельної діяльності.

Оформлення операцій при наданні готельних послуг

Наказом № 230 затверджено форми документів первинного обліку та Інструкцію про порядок ведення документообігу при наданні готельних послуг, рекомендовані для застосування готельними підприємствами України незалежно від підпорядкування та форми власності.

При здійсненні розрахунків з громадянами за надані готельні послуги слід враховувати норми Закону про РРО, відповідно до п. 9.1 ст. 9 якого реєстратори розрахункових операцій і розрахункові книжки не застосовуються при наданні послуг підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку. Тобто при дотриманні цих вимог готелі можуть не застосовувати РРО.

Розрахунки із застосуванням платіжної картки відбуваються інакше, оскільки в цьому разі оплата здійснюється за безготівковим розрахунком.

Відповідно до ст. 3 Закону про РРО суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, які включено до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування.

Операцію зняття коштів із платіжної картки клієнта слід зареєструвати через РРО. Тому готелі у більшості випадків застосовують РРО, поєднані з платіжними терміналами, що дозволяють розраховуватися платіжними картками.

Крім касового чека готелі зобов’язані видати на підтвердження наданих послуг Рахунок за формою № 4-г (даліРахунок), затвердженою наказом № 230. Рахунок застосовується при оформленні розрахунків із громадянами за основні та додаткові послуги, отримані у готелі.

Рахунок використовується при будь-якій формі обробки документа (електронній, ручній) та при будь-якому виді розрахунку (готівковому, безготівковому). Рахунок оформлюється на підставі пред’явленого паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, тому обов’язково в ньому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Рахунок виписується у двох примірниках. Перший примірник видається проживаючому, другий здається до бухгалтерії. Графа Рахунку «Послуга» містить перелік основних і додаткових послуг готелю, наданих проживаючому за звітний період, та податків на вартість цих послуг. Сума до сплати розраховується щодобово згідно з переліком фактично отриманих послуг разом із сумами ПДВ і готельного збору, та всього до сплати. У Рахунку сума до сплати з ПДВ вписується в гривнях.

Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій із надання готельних послуг

Організація бухгалтерського обліку

Порядок відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій суб’єктами господарської діяльності — юридичними особами у сфері обслуговування незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності здійснюється згідно з вимогами Закону про бухоблік.

Питання організації бухгалтерського обліку готельного підприємства вирішується власником або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до законодавства та установчих документів. Підприємство самостійно визначає облікову політику, форму бухгалтерського обліку, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку, об’єкти і періодичність проведення інвентаризації активів і зобов’язань, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно із законодавством.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій(п.9. 1 ст. 9 Закону про бухоблік).

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку, у регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Готельні підприємства для узагальнення інформації ведуть облік на рахунках відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом № 291, та Інструкції № 291.

Оскільки основною діяльністю готелів є надання послуг, то облік операцій з їх надання є аналогічним обліку операцій із надання звичайних послуг. Тому витрати, пов’язані з наданням готельних послуг, у тому числі собівартість реалізованих готельних послуг, формуються відповідно до норм ПБО 16, а доходизгідно з вимогами ПБО 15.

Витрати

Витрати готельного підприємства складаються в основному з витрат, що виникають у зв’язку з наданням послуг:

 • на утримання приміщень номерів готелів (електро-, водо-, теплопостачання, прання та прасування білизни, абонентська плата за телефон тощо). Слід зазначити, що в рахунках на комунальні послуги (електро-, водо-, теплопостачання) суми не розподілені між приміщеннями готелю. Водночас приміщення виконують різні виробничі функції: готельні номери (номерний фонд) використовуються безпосередньо при наданні готельних послуг, коридори, фойє — це приміщення загального призначення, є приміщення, що використовуються в адміністративних цілях (кабінети директора, головного інженера, бухгалтерії, інших офісних служб), для забезпечення збуту тощо. Зазвичай не всі приміщення у готелях обладнано приладами, які дають змогу з достатньою точністю визначити кількість спожитих у цих приміщеннях води, електроенергії тощо. Тому на практиці при розподілі таких витрат між відповідними рахунками (23, 91, 92, 93, 949) можуть використовуватися різні бази розподілу. Так, витрати на послуги з теплопостачання доцільно розподіляти пропорційно площам, які займають відповідні приміщення. Розподіл витрат на послуги з водопостачання можна здійснювати пропорційно чисельності працівників та гостей готелю, які перебувають (працюють, проживають) у різних приміщеннях цього підприємства. Вартість спожитої електроенергії можна розподілити між різними видами витрат виходячи з потужності електроприладів, які знаходяться у приміщеннях відповідного призначення, і фактичного часу роботи цих приладів. Таким чином, проведення зазначеного розподілу вимагає врахування всіх факторів, притаманних господарській діяльності конкретного готелю. Схема розподілу має бути розроблена і підписана відповідними фахівцями (головним інженером, начальником технічного відділу) та затверджена директором. Так само необхідно розподіляти і нараховану амортизацію;
 • на оснащення номерів готелів (крім витрат, що підлягають амортизації) та обслуговування клієнтів у номері (столи, шафи одежні, стакани, попільнички, рушники, мило тощо);
 • на оплату праці персоналу, що безпосередньо займається наданням основних послуг готелю, — покоївкам, портьє, черговим по поверхах, включаючи відрахування ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Також у конкретному готельному підприємстві слід визначитися з переліком працівників та видів витрат, на які припадають заробітна плата і відрахування ЄСВ. Наприклад, основне виробництво — покоївки, чергові по поверхах, портьє; загальновиробничий персонал — прибиральниці, прачки, сантехніки, електрики, водії (при обслуговуванні для потреб загальновиробничого характеру); адміністративний персонал (керівництво, бухгалтерія, технічний відділ, фінансово-економічний відділ, водії, які обслуговують адміністративний персонал); служба збуту — працівники, зайняті просуванням і реалізацією готельних послуг (менеджери, маркетологи); інший персонал (охорона тощо);
 • на амортизацію приміщень номерів готелів;
 • на охорону праці й техніку безпеки;
 • на ремонт і технічне обслуговування готельних номерів тощо.

Щодо переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості наданих готельних послуг, то відповідно до п. 11 ПБО 16 підприємство самостійно встановлює такий перелік з урахуванням методичних рекомендацій з її формування у споріднених галузях, якими встановлено склад і класифікацію витрат (пп. 3.1.13 п. 3.1 Методичних рекомендацій № 157), а саме Методичними рекомендаціями № 47.

У бухгалтерському обліку собівартість готельних послуг формується на рахунку 23 «Виробництво». Згідно з Інструкцією № 291 аналітичний облік за таким рахунком ведеться за видами виробництв, статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. Тому на підприємствах готельного господарства до рахунку 23 «Виробництво» відкривають окремі субрахунки. Наприклад, якщо готель має окремі підрозділи, — «Готель (основні послуги)», «Ресторан», «Хімчистка», «Перукарня» тощо. З кредиту рахунку 23 «Виробництво» собівартість готельних послуг списується на субрахунок 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Облік загальновиробничих витрат ведеться на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Згідно з п. 11 ПБО 16 змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати включаються до складу виробничої собівартості готельних послуг (бухгалтерським записом за дебетом рахунку 23 та кредитом рахунку 91), а нерозподілені постійні загальновиробничі витрати та наднормативні виробничі витрати — до собівартості реалізованих послуг (бухгалтерським записом за дебетом субрахунку 903 та кредитом рахунків 91, 23).

Облік інших витрат операційної діяльності готелю ведеться на рахунках 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності». Такі витрати відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені (п. 7 ПБО 16), тобто відносяться безпосередньо на зменшення фінансового результату в періоді їх виникнення.

Доходи

Загальні правила формування в обліку інформації про доходи встановлено ПБО 15. Згідно з п. 10 ПБО 15 дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінено результат цієї операції.

При цьому результат може бути достовірно оцінено за наявності таких умов:

 • можливості достовірної оцінки доходу;
 • імовірності надходження економічних вигід від надання послуг;
 • можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;
 • можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг, та необхідних для їх завершення.

Спектр послуг, що надаються підприємствами готельного господарства, — досить широкий, тому й перелік доходів від реалізації також відносно великий. Зокрема, це доходи від здачі готельних номерів, реалізації побутових послуг (прання, хімчистка, перукарські послуги тощо), реалізації екскурсійних послуг, реалізації автопослуг (перевезення пасажирів), реалізації послуг автостоянки, надання послуг із користування мережею Інтернет, телефоном тощо.

Для узагальнення інформації про дохід, одержаний від надання готельних послуг, використовують субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», до якого для обліку основних та додаткових послуг, що надаються готелем, відкриваються субрахунки другого порядку. Облік доходів від надання послуг іншими підрозділами готелю також ведеться за субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» з відкриттям окремих субрахунків другого порядку, а саме: «Хімчистка», «Перукарня», «Транспорт», «Автостоянка», «Пральня» тощо.

За кредитом субрахунку 703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків та зборів. Наприклад, суми ПДВ, туристичного збору та списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Щодо дати відображення доходу зазначимо таке.

Згідно з п. 5 ПБО 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Так, при наданні готельних послуг, пов’язаних із тимчасовим проживанням гостей на умовах наступної оплати, дохід визнається під час збільшення активу (нарахування дебіторської заборгованості гостя перед готелем), що відображається бухгалтерським записом за дебетом субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» у кореспонденції з кредитом субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». При цьому сума визнаного у звітному періоді доходу від надання готельних послуг залежить як від кількості гостей та кількості діб, протягом яких у звітному періоді ці гості проживали у готелі, так і від вартості проживання у готелі однієї людини протягом однієї доби.

Кількість гостей та строки їх проживання у готелі у звітному періоді підтверджуються такими документами: журналом обліку громадян, що проживають у готелі (форма № 5-Г), журналом обліку іноземців, що проживають у готелі (форма № 6-Г). Тому дохід слід розраховувати виходячи з цих даних незалежно від дати оплати.

Відображення витрат у бухгалтерському обліку

Приклад 1

ТОВ«Готель «Колумбус» протягом січня 2013 р. здійснено такі витрати:

 • придбано за безготівковим розрахунком і передано в експлуатацію господарський інвентар (вішалки, стільці, посуд, попільнички), постільну білизну та комплекти рушників для готельних номерів на суму 13 000 грн., крім того, ПДВ 20%2600 грн., усього на суму 15 600 грн.;
 • придбано за безготівковим розрахунком і використано при щоденному прибиранні готельних номерів дезінфікуючі та миючі засоби на суму 5000 грн., крім того, ПДВ 20%1000 грн., усього на суму 6000 грн.;
 • придбано за безготівковим розрахунком і встановлено в готельних номерах шафи для одягу на суму 24 000 грн., крім того, ПДВ 20%4800 грн., усього на суму 28 800 грн.;
 • понесено комунальні витрати (електроенергія, тепло- та водопостачання) по готельних номерах (на підставі рахунків та відомості розподілу витрат) на суму 6500 грн., крім того, ПДВ 20%1300 грн., усього на суму 7800 грн.;
 • нараховано заробітну плату персоналу, що безпосередньо займається наданням основних послуг готелю (покоївкам, портьє, черговим по поверхах) у сумі 30 000 грн., нараховано єдиний внесок на суму 11 200 грн.;
 • нараховано заробітну плату працівникам пральні на суму 3000 грн., нараховано єдиний внесок на суму 1120 грн.;
 • нараховано амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення пральні на суму 1900 грн.;
 • нараховано заробітну плату адміністративному персоналу на суму 14 000 грн. та єдиний внесок на суму 5222 грн.;
 • нараховано амортизацію основних засобів адміністративного призначення на суму 4250 грн.;
 • нараховано заробітну плату працівникам відділу реалізації готелю на суму 4000 грн. та єдиний внесок на суму 1492 грн.;
 • понесено витрати на рекламу готельних послуг, сплачені рекламному агентству, на суму 1500 грн., крім того, ПДВ 20%300 грн., усього на суму 1800 грн.; у січні 2013 р. отримано дохід у сумі 130 000 грн., крім того, ПДВ 20%26 000 грн., усього на суму 156 000 грн. Усі кошти надійшли до каси готелю.

Бухгалтерський та податковий облік за прикладом наведено в табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Перераховано попередню оплату за МШП: господарський інвентар, постільну білизну, комплекти рушників

371

311

15 600,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

644

2600,00

3

Отримано та оприбутковано МШП

22

631

13 000,00

4

Відображено податкові розрахунки з ПДВ

644

631

2600,00

5

Здійснено зарахування сплаченого авансу

631

371

15 600,00

6

Передано в експлуатацію МШП

231

22

13 000,00

7

Перераховано попередню оплату за матеріали: дезінфікуючі та миючі засоби

371

311

6000,00

8

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

644

1000,00

9

Отримано та оприбутковано дезінфікуючі та миючі засоби

201

631

5000,00

10

Відображено податкові розрахунки з ПДВ

644

631

1000,00

11

Здійснено зарахування сплаченого авансу (попередньої оплати)

631

371

6000,00

12

Використано матеріали при щоденному прибиранні готельних номерів

231

201

5000,00

13

Перераховано попередню оплату за об’єкти основних засобів — шафи для одягу

371

311

28 800,00

14

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

644

4800,00

15

Отримано шафи для одягу

152

631

24 000,00

16

Відображено податкові розрахунки з ПДВ

644

631

4800,00

17

Здійснено зарахування сплаченого авансу (попередньої оплати)

631

371

28 800,00

18

Введено в експлуатацію об’єкти основних засобів — шафи для одягу, встановлені в готельних номерах

106

152

24 000,00

19

Відображено комунальні витрати по номерному фонду готелю

231

685

6500,00

20

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

685

1300,00

21

Нараховано заробітну плату персоналу, що безпосередньо займається наданням основних послуг готелю

231

661

30 000,00

22

Нараховано ЄСВ на заробітну плату персоналу, що безпосередньо займається наданням основних послуг готелю

231

651

11 200,00

23

Нараховано заробітну плату працівникам пральні

91

661

3000,00

24

Нараховано ЄСВ на заробітну плату працівників пральні

91

651

1120,00

25

Нараховано амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення пральні

91

131

1900,00

26

Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу

92

661

14 000,00

27

Нараховано ЄСВ на заробітну плату адміністративного персоналу

92

651

5222,00

28

Нараховано амортизацію основних засобів адміністративного призначення

92

131

4250,0

29

Нараховано заробітну плату працівникам відділу реалізації

93

661

4000,00

30

Нараховано ЄСВ на заробітну плату відділу реалізації

93

651

1492,00

31

Перераховано попередню оплату рекламному агентству за рекламу готельних послуг

371

311

1800,00

32

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

644

300,00

33

Відображено отримані послуги з реклами

93

685

1500,00

34

Відображено розрахунки за податковим кредитом з ПДВ

644

685

300,00

35

Здійснено зарахування сплаченого авансу

685

371

1800,00

36

Віднесено загальновиробничі витрати на собівартість готельних послуг

231

91

6020,00

37

Відображено дохід від надання готельних послуг

361

7031

156 000,00

38

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

7031

641/ПДВ

26 000,00

39

Відображено собівартість наданих готельних послуг

9031

231

71 720,00

40

Віднесено на фінансовий результат собівартість реалізованих готельних послуг

7911

9031

71 720,00

41

Віднесено на фінансовий результат адміністративні витрати

7911

92

23 472,00

42

Віднесено на фінансовий результат витрати на збут

7911

93

6 992,00

43

Віднесено дохід на фінансовий результат

7031

7911

130 000,00

44

Зараховано кошти до каси

301

361

156 000,00

Відображення доходів у бухгалтерському обліку

Приклад 2

ПП «Готель «Хуторок» отримано від гостя при поселенні 31.01.2013 р. попередню оплату за основні готельні послуги, а саме: за проживання в готелі протягом шести діб у сумі 2700 грн., крім того, ПДВ 20%540 грн., усього на суму 3240 грн.

Крім того, за одноразове харчування (обід) у ресторані гість сплатив кошти у сумі 350 грн., крім того, ПДВ 20%70 грн., усього 420 грн.

Також під час проживання гість користувався послугою хімчистки, вартість якої становила 30 грн., крім того, ПДВ 20%6 грн., усього на суму 36 грн. Суму сплачено при виїзді. На території, де розташовано готель, введено туристичний збір, ставка якого становить 1% від бази справляння. Тому при остаточному розрахунку також сплачено туристичний збір у розмірі 27 грн. (2700 грн. х 1% : : 100%).

Бухгалтерський і податковий облік за прикладом наведено в табл. 2.

Таблиця 2


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Отримано попередню оплату за основні готельні послуги

301

681

3660,00

2

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

643

641/ПДВ

610,00

3

Відображено дохід від надання послуг з проживання в номері

361

7031

3267,00

4

Відображено податкові розрахунки з ПДВ

7031

643

540,00

5

Нараховано туристичний збір

7031

642

27,00

6

Віднесено на фінансовий результат дохід від надання послуг з проживання

7031

791

2700,00

7

Відображено дохід від продажу готової продукції (обіду) у ресторані

361

701

420,00

8

Відображено податкові розрахунки з ПДВ

701

643

70,00

9

Віднесено на фінансовий результат дохід від продажу готової продукції (обіду) у ресторані

701

791

350,00

10

Відображено залік заборгованостей

681

361

3660,00

11

Сплачено туристичний збір

301

361

27,00

12

Прийнято від гостя в хімчистку куртку спортивну (відображається збільшенням залишку на позабалансовому субрахунку), сума умовна

023

170,00

13

Видано гостю з хімчистки вичищену куртку (відображається зменшенням залишку на позабалансовому субрахунку)

023

170,00

14

Відображено надані послуги з чищення одягу

361

7032

36,00

15

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

7032

641/ПДВ

6,00

16

Віднесено на фінансовий результат дохід від наданих послуг з чищення одягу

7032

791

30,00

17

Оплачено послуги з чищення при виїзді

301

361

36,00

18

Сплачено туристичний збір до бюджету

642

311

27,00

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42