ЗЕД

Інвестиційна діяльність в Україні

Згідно з даними Держстату України, у 2012 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 6013,1 млн. дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

При цьому станом на 31 грудня 2012 р. з початку інвестування в економіку України обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) становив 54 462,4 млн. дол., що на 8,2% більше від обсягів інвестицій на початок 2012 р. та в розрахунку на одну особу населення становить 1199,3 дол. З країн ЄС здійснено інвестиції у сумі 42 979,3 млн. дол. (78,9% загального обсягу акціонерного капіталу), із країн СНД — 4269,0 млн. дол. (7,8%), з інших країн світу — 7214,1 млн. дол. (13,3%).

З метою поліпшення інвестиційної привабливості України починаючи з 2012 р. державою здійснено заходи щодо створення сприятливих умов для інвесторів.

Зокрема, Верховною Радою України ухвалено Закон № 4835, завдяки якому спрощено процедуру державної реєстрації іноземних інвестицій.

Крім того, запроваджено механізм перереєстрації іноземної інвестиції у разі, якщо інвестор-нерезидент продав або будь-яким чином передав корпоративні права українського підприємства іншій юридичній або фізичній особі — нерезиденту, встановлено порядок анулювання державної реєстрації іноземної інвестиції у випадку вилучення (репатріації) іноземних інвестицій.

У цій статті пропонуємо детальніше розглянути ключові моменти режиму іноземного інвестування на території України, зокрема у якому вигляді іноземні інвестори можуть надавати інвестиції, порядок їх державної реєстрації, перереєстрації у разі зміни власника здійсненої інвестиції тощо.

Види іноземних інвестицій

Статтею 2 Закону № 93 встановлено, що іноземні інвестори можуть здійснювати іноземні інвестиції у вигляді:

 • іноземної валюти, що визнається конвертованою Нацбанком України;
 • валюти України — при реінвестиціях в об’єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об’єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи);
 • будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав;
 • акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;
 • грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов’язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
 • будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджено експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;
 • прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
 • інших цінностей відповідно до законодавства України.

Порядок інвестування в грошовій формі

Інвестування коштами є найпоширенішим видом інвестування.

Основні засади та порядок іноземного інвестування в Україну в грошовій формі визначено Положенням № 280.

Так, п. 2 цього Положення передбачено, що іноземні інвестиції в Україну в грошовій формі можуть здійснюватись іноземними інвесторами у вигляді іноземної валюти, яка згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою № 34, визнається вільно конвертованою, широко використовується для платежів за міжнародними операціями та продається на головних валютних ринках світу, зокрема це австралійські долари, англійські фунти стерлінгів, датські крони, долари США, канадські долари, норвезькі крони, шведські крони, швейцарські франки, японські ієни та євро.

Для здійснення іноземних інвестицій в Україну іноземний інвестор може:

 • відкрити інвестиційний рахунок та перераховувати на нього іноземну валюту із-за кордону;
 • перераховувати безпосередньо на поточний рахунок резидента іноземну валюту із-за кордону;
 • здійснювати продаж іноземної валюти з інвестиційного рахунку та зараховувати на інвестиційний рахунок кошти в гривнях, отримані від продажу іноземної валюти, для подальшого здійснення іноземної інвестиції;
 • перераховувати з власного інвестиційного рахунку кошти в гривнях та іноземній валюті на поточний рахунок резидента або інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора;
 • перераховувати кошти в іноземній валюті 1 групи Класифікатора та гривні з власного поточного рахунку фізичної особи — нерезидента в уповноваженому банку на її інвестиційний рахунок.

При цьому розрахунки за об’єкти інвестування здійснюються виключно через рахунки, відкриті в уповноважених банках.

Іноземний інвестор (юридична особа) має право розмістити інвестиційний вклад в уповноваженому банку в гривнях та іноземній валюті 1 групи Класифікатора шляхом перерахування коштів на вкладний (депозитний) рахунок з інвестиційного рахунку цього інвестора та з його рахунку із-за кордону.

Форми здійснення іноземних інвестицій

Іноземні інвестиції можуть здійснюватись у таких формах:

 • часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;
 • створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;
 • придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об’єкти власності, шляхом прямого одержання майна і майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;
 • придбання самостійно або за участю українських юридичних чи фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;
 • придбання інших майнових прав;
 • господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції;
 • в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб’єктами господарської діяльності України.

Іноземне інвестування шляхом часткової участі у підприємствах

Інвестування шляхом часткової участі у підприємствах є однією із найпоширеніших форм іноземного інвестування.

Наприклад, іноземна юридична особа Австрії здійснює інвестицію у грошовій формі та спільно з фізичною особою (резидентом України) — суб’єктом підприємницької діяльності створює товариство з обмеженою відповідальністю.

Згідно зі ст. 4 Закону про госптовариства товариство з обмеженою відповідальністю (далі — товариство) створюється і діє на підставі статуту. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

Установчі документи повинні містити відомості про: вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір і порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, за якими необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства, а також відомості, передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 Закону про госптовариства.

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації такого товариства.

Якщо в установчих документах товариства не зазначено строк його діяльності, товариство визнається створеним на невизначений строк. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Звертаємо увагу, що іноземне інвестування може здійснюватись і без створення юридичної особи на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, що базується на співробітництві двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, серед яких є хоча б один іноземний інвестор, у спільному розподілі результатів та ризиків від такої діяльності.

Порядок подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора визначено Положенням № 112.

Державна реєстрація договорів (контрактів) здійснюється Мінекономіки України та уповноваженими ним органами.

При цьому державна реєстрація договорів (контрактів) є підставою для здійснення іноземної інвестиції за такими договорами (контрактами) відповідно до статей 23 та 24 Закону № 93.

Процедуру державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора визначено Інструкцією № 125.

Порядок державної реєстрації іноземних інвестицій

Статтею 13 Закону № 93 передбачено, що державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійснюються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в семиденний строк з дня надання іноземним інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання.

При цьому на сьогодні передбачено, що перереєстрація іноземної інвестиції у зв’язку із зміною власника такої інвестиції проводиться шляхом скасування попередньої державної реєстрації іноземної інвестиції та здійснення заходів щодо її нової державної реєстрації.

У разі вилучення (репатріації) іноземної інвестиції її державна реєстрація підлягає анулюванню.

Слід зазначити, що ст. 13 Закону № 93 не установлено обов’язковості реєстрації іноземних інвестицій, але у цій статті визначено, що не зареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг і гарантій, передбачених цим Законом.

Реєстрація іноземної інвестиції здійснюється згідно з правилами, встановленими Порядком № 139, який введено в дію з 19.03.2013 р.

Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним у встановленому порядку особа (далі — заявник) подає до органу державної реєстрації такі документи:

 • інформаційне повідомлення згідно з додатком 1 до Порядку № 139 у трьох примірниках з відміткою територіального органу Міндоходів України за місцем здійснення інвестицій про їх фактичне здійснення. Це повідомлення заповнюється згідно з додатком 2 до цього Порядку;
 • документи, що підтверджують форму здійснення іноземних інвестицій (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);
 • документи, які підтверджують вартість іноземних інвестицій, що визначається відповідно до ст. 2 Закону № 93.

Подання заяви про внесення іноземної інвестиції

Оскільки інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції повинно мати відмітку територіального органу Міндоходів України за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення, то заявник повинен надати територіальному органу цього Міністерства у письмовій формі заяву та інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках за формою згідно з додатками 1 і 2 до Порядку № 139.

Інформаційне повідомлення повинно бути підписане іноземним інвестором або уповноваженою ним у встановленому порядку особою. Якщо заявником є юридична особа, іноземна держава, міжнародна урядова або неурядова організація, зазначається посада, прізвище та ім’я особи, яка підписує повідомлення, а підпис такої особи скріплюється печаткою.

Після отримання відмітки територіального органу Міндоходів України заявник може звернутися до органу державної реєстрації.

Орган державної реєстрації зазначає дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації іноземних інвестицій та протягом семи днів розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземних інвестицій або про відмову в їх реєстрації.

Отже, рішення про державну реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в її реєстрації заявник може отримати протягом семи днів з дати надходження документів до органу державної реєстрації іноземних інвестицій.

Порядок перереєстрації іноземних інвестицій

У разі зміни власника внесеної інвестиції в обов’язковому порядку потрібно здійснити її перереєстрацію. Для цього необхідно спочатку скасувати попередню державну реєстрацію іноземної інвестиції. Для скасування державної реєстрації іноземних інвестицій заявник подає до органу державної реєстрації такі документи:

 • письмове повідомлення про припинення іноземним інвестором діяльності у зв’язку з передачею (продажем) своїх інвестицій іншим суб’єктам інвестиційної діяльності;
 • інформаційне повідомлення про попередню державну реєстрацію іноземних інвестицій;
 • довідку територіального органу Міндоходів України про сплачені іноземним інвестором в Україні податки (форму довідки та порядок її видачі затверджено наказом № 1264).

Інформаційне повідомлення з відміткою органу державної реєстрації про скасування попередньої державної реєстрації іноземних інвестицій залишається в органі державної реєстрації.

Нова державна реєстрація іноземних інвестицій у зв’язку із зміною власника таких інвестицій повинна здійснюватись у порядку та за правилами, викладеними вище.

Анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій

У разі вилучення (репатріації) іноземних інвестицій державна реєстрація підлягає анулюванню.

Інформаційне повідомлення, подане заявником з відміткою органу державної реєстрації про анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій, повертається йому для подання відповідним органам, банкам у разі вивезення (переказу) іноземних інвестицій за кордон відповідно до законодавства.

Орган державної реєстрації надсилає територіальному органові Міндоходів України копію письмового повідомлення про вилучення (репатріацію) іноземних інвестицій разом із копією інформаційного повідомлення з відміткою органу державної реєстрації про анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій.

При цьому іноземний інвестор у разі припинення інвестиційної діяльності має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України.

Після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів іноземним інвесторам гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Порядок переказу за кордон прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій, визначено п. 3 Положення № 280.