Єдиний податок

Заповнення підприємцем Книги обліку доходів і витрат на прикладах

Відповідно до норм статей 42, 44, 47 Господарського кодексу підприємництво — це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.


Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (ст. 44 Податкового кодексу).

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу, п. 177.4 якої передбачено, що до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, які включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ цього Кодексу.

До операційних витрат належать витрати, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 177.10 ст. 177 цього Кодексу фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі — Книга), форму та порядок ведення якої затверджено наказом № 1025, та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Фізична особапідприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, для ведення Книги звертається із заявою до податкового органу за місцем основного обліку її реєстрації. При цьому у разі використання фізичною особою — підприємцем у своїй підприємницькій діяльності найманих працівників книги реєструються окремо на кожного найманого працівника.

Книга повинна бути прошнурована з пронумерованими сторінками.

На титульному аркуші Книги фізична особа — підприємець обов’язково зазначає: адресу місця здійснення діяльності, прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта у разі його відсутності. Аналогічно заповнюється титульний аркуш Книги найманого працівника.

Порядком ведення Книги передбачено, що не включається до доходу та витрат сума ПДВ, що входить до ціни придбаних та проданих товарів, наданих робіт та виконаних послуг.

Розглянемо приклади заповнення Книги для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють поширені види діяльності, зокрема торгівлю, виробництво.

Приклад 1

Фізична особапідприємець здійснює діяльність
у сфері торгівлі, має торговий патент та одну найману особу.

Станом на 01.01.2013 р. залишки товарів на складі становлять 150 000 грн.

Отримано дохід:

05.01.2013 р.35 000 грн.;

15.01.2013 р.45 000 грн.;

20.01.2013 р.90 000 грн.;

25.01.2013 р.38 000 грн.;

30.01.2013 р.15 000 грн.

Витрати:

оренда приміщення за місяць (платіжне доручення від 10.01.2013 р. № 1)5000 грн.;

виплата заробітної плати (відомості заробітної плати)2000 грн., у тому числі ПДФО (платіжне доручення від 10.01.2013 р. № 2)289,2 грн., ЄСВ (платіжне доручення від 10.01.2013 р. № 3)72 грн.;

накладна від 05.01.2013 р. № 366 на закупівлю у ТОВ «Маркет» продуктів харчування150 000 грн., при цьому у січні 2013 р. з них реалізовано товару на 10 000 грн.;

накладна від 20.05.2012 р. № 3608 на закупівлю у АТ «Груп Маркет» напоїв30 000 грн., при цьому 15.01.2013 р. з них реалізовано товару на 15 000 грн.;

накладна від 29.08.2012 р. № 3910 на закупівлю у АТ «Груп Маркет» напоїв120 000 грн., при цьому 15.01.2013 р. з них реалізовано товару на 60 000 грн.;

накладна від 03.11.2012 р. № 3912 на закупівлю у АТ «Груп Маркет» напоїв16 000 грн., при цьому 20.01.2013 р. з них реалізовано товару на 10 000 грн.;

накладна від 20.01.2013 р. № 370 на закупівлю у АТ «Груп Маркет» напоїв10 000 грн., з них реалізовано товару на 10 000 грн.

Приклад заповнення Книги

Приклад 2

Заповнення Книги найманого працівника підприємця за прикладом 1 (приклад заповнення)

Отримано товар за накладними від підприємця:

05.01.2013 р.10 000 грн.;

15.01.2013 р.75 000 грн.;

20.01.2013 р.20 000 грн.

Продано товар через касовий апарат на суму 223 000 грн.:

05.01.2013 р.35 000 грн.;

15.01.2013 р.45 000 грн.;

20.01.2013 р.90 000 грн.;

25.01.2013 р.38 000 грн.;

30.01.2013 р.15 000 грн.

Приклад 3

Фізична особапідприємець здійснює діяльність у сфері виробництва, має 10 найманих осіб.

Станом на 01.01.2013 р. залишки товарів на складі становлять 150 000 грн.

Отримано дохід:

02.01.2013 р.25 000 грн.;

10.02.2013 р.36 000 грн.;

20.03.2013 р.28 000 грн.

Витрати:

виплата заробітної плати (відомості заробітної плати):

січень10 000 грн., у тому числі ПДФО (платіжне доручення від 20.01.2013 р. № 32)1446 грн., ЄСВ (платіжне доручення від 20.01.2013 р. № 31)360 грн.;

лютий10 000 грн., у тому числі ПДФО (платіжне доручення від 20.02.2013 р. № 35)1446 грн., ЄСВ (платіжне доручення від 20.01.2013 р. № 34)360 грн.;

березень10 000 грн.,
у тому числі ПДФО (платіжне доручення від 20.03.2013 р. № 39)
1446 грн., ЄСВ (платіжне доручення від 20.03.2013 р. № 38)360 грн.;

оренда приміщення: платіжне доручення від 13.01.2013 р. № 305000 грн. (за січень), платіжне доручення від 13.02.2013 р. № 335000 грн. (за лютий), платіжне доручення від 13.03.2013 р. № 365000 грн. (за березень);

авансовий платіж ЄСВ підприємця, який розраховано у розмірі 25% річної суми ЄСВ, обчисленої від суми, визначеної територіальними органами Міндоходів України для сплати авансових сум податку на доходи фізичними особамипідприємцями (платіжне доручення від 14.03.2013 р. № 37)640 грн.;

закупівля сировини та основних матеріалів:

накладна від 10.01.2013 р. № 125000 грн.;

накладна від 01.10.2012 р. № 4513 000 грн.;

накладна від 20.11.2012 р. № 312000 грн.;

накладна від 22.12.2012 р. № 453000 грн.

Приклад заповнення Книги