Юридична практика

Не доведено факт здійснення поставки товару

Суть справи

Під час проведення планової виїзної перевірки підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Н» (далі — ТОВ «Н») з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства податковим органом встановлено завищення валових витрат і податкового кредиту з ПДВ.

ТОВ «Н», не погоджуючись з податковим органом, вважає, що суми ПДВ, за рахунок яких сформовано податковий кредит і витрати, віднесені до валових, було сформовано за договорами поставки правомірно та мали реальний характер, а документи за цими операціями оформлено відповідно до вимог законодавства.

Рішення суду

Окружний адміністративний суд, відмовляючи в позові у справі № 826/1045/13-а, встановив таке.

У період з 10.08.2011 р. по 21.09.2011 р. податковим органом проведено планову виїзну перевірку ТОВ «Н» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2011 р. по 30.06.2012 р.

Перевіркою встановлено, зокрема, порушення підпунктів 14.1.27 і 14.1.36 п. 14.1 ст. 14, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу, в результаті чого завищено валові витрати на загальну суму 852 938 грн., а також порушення статей 185, 188, 189, пунктів 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу, в результаті чого завищено податковий кредит з ПДВ на загальну суму 169 780 грн.

До цього висновку податковий орган дійшов виходячи з такого.

Фінансово-господарські відносини з ТОВ «І»

Наданими документами встановлено, що ТОВ «Н» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «І» за договорами від 21.03.2011 р. та від 08.04.2011 р., предметом яких є здійснення поставки товару — тягових кислотних акумуляторних батарей та зарядних пристроїв.

Свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ ТОВ «І» анульовано 07.11.2011 р.

Довідкою органу ДПС від 24.11.2011 р. «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання ТОВ «І» щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків — контрагентами за червень 2011 р.» встановлено проведення ТОВ «І» транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій з надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують своїх податкових зобов’язань, зокрема у разі якщо операції здійснюються через посередників з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту та не мають реального товарного характеру.

Фінансово-господарські відносини з ПП «Е»

ТОВ «Н» у періоді, в якому проводилася перевірка, мало фінансово-господарські відносини з ПП «Е» за договором поставки від 30.05.2011 р., предметом якого є здійснення поставки товару: пильника, ремкомплекту рульового циліндра керування, кульового шарніра.

Згідно з довідкою органу ДПС від 30.09.2011 р. «Про неможливість проведення зустрічної звірки ПП «Е» з питань підтвердження відомостей по взаємовідносинах з ФОП 1 за період серпень 2010 р., квітень, червень, липень 2011 р. та 
з ФОП 2 за період серпень 2010 р., квітень, червень, липень 2011р.» встановлено відсутність у ПП «Е» об’єктів оподаткування за операціями з придбання товарів (послуг) у підприємств-постачальників та за операціями з продажу цих товарів (послуг) підприємствам-покупцям у серпні 2010 р., квітні, червні та липні 2011 р., а також порушення частини першої ст. 203, статей 215, 228, 656, 662, 665 Цивільного кодексу.

Фінансово-господарські відносини з ТОВ «А»

Наданими документами встановлено, що ТОВ «Н» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «А» за договором від 10.08.2011 р., предметом якого є здійснення поставки товару — паперу офісного.

Відповідно до довідки органу ДПС від 19.04.2012 р. «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «А» щодо підтвердження господарських відносин з ТОВ «Н» за травень, вересень 2011 р.» операції ТОВ «А» не підтверджуються стосовно врахування реального часу їх здійснення, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, що є економічно необхідним для виконання постачання або здійснення діяльності, а це свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів.

З огляду на таке ТОВ «А» не мог-ло фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного.

Фінансово-господарські відносини з ТОВ «К»

ТОВ «Н» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «К» за договором від 01.02.2012 р., предметом якого є здійснення поставки товару — тягової акумуляторної батареї.

Згідно з довідкою органу ДПС від 04.07.2012 р. «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «К» щодо підтвердження відомостей по взаємовідносинах з платником податків ТОВ «Н» за лютий — березень 2012 р.» не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ «К» за лютий — березень 2012 р. та встановлено відсутність об’єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг), які підпадають під визначення статей 22, 185 Податкового кодексу.

З огляду на викладене податковий орган дійшов висновку про відсутність реальної можливості поставки ТОВ «Н» товарів (робіт, послуг) контрагентами ТОВ «І», ПП «Е», ТОВ «А», ТОВ «К».

За результатами перевірки складено акт від 28.09.2012 р., на підставі якого було прийнято податкові повідомлення-рішення.

ТОВ «Н», не погоджуючись з податковими повідомленнями-рішеннями та вважаючи їх такими, що підлягають скасуванню, звернулося з відповідним позовом до суду.

Оцінивши докази, які є у справі, суд вважає позов таким, що не підлягає задоволенню з таких підстав.

Необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум ПДВ до складу податкового кредиту та понесених витрат до складу валових є факт придбання товарів і послуг з метою їх використання в господарській діяльності.

Господарські операції для визначення податкового кредиту для цілей визначення об’єкта оподаткування ПДВ і валових витрат для цілей визначення об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність таких операцій.

Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначено для використання у господарській діяльності платника податку, відповідні суми не можна включати до складу податкового кредиту з ПДВ та до складу валових витрат навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати коштів.

Аналогічну позицію викладено у листі № 742/11/13-11.

Таким чином, при визначенні права платника податків на формування податкового кредиту та валових витрат суд має перевірити, чи мали операції між платником податків та його контрагентами реальний товарний характер, можливість здійснення таких операцій з урахуванням оперативності їх проведення та віддаленості контрагентів один від одного, подальшого використання позивачем придбаної у зазначених контрагентів продукції. При цьому суд має виходити з того, що наявність у покупця належно оформлених документів, які відповідно до закону необхідні для віднесення певних сум до податкового кредиту, зокрема виданих продавцями податкових накладних, не є безумовною підставою для відшкодування ПДВ у подальшому, якщо податковий орган доведе, що відомості в таких документах не відповідають дійсності, наприклад у разі, якщо не здійснювалися самі операції.

Позивач у позовній заяві зазначає, що відповідач необґрунтовано дійшов висновку про відсутність реальної поставки товару за взаємовідносинами з: ТОВ «І» за договорами від 21.03.2011 р. та від 08.04.2011р.; ПП «Е» за договорами поставки від 30.05.2011 р., від 28.09.2011 р., від 16.07.2011 р.; ТОВ «К» за договором від 01.02.2012 р., оскільки вони мали реальний характер та за ними було сплачено та отримано товар, використаний позивачем у власній господарській діяльності та з метою отримання прибутку, що підтверджується відповідними первинними документами.

На підтвердження реальності та товарності фінансово-господарських відносин з ТОВ «І» позивачем надано до суду копії договорів, специфікацій, видаткових накладних, додаткових угод з додатками.

У наданих позивачем видаткових накладних у графі «Відвантажив(ла)» міститься підпис та печатка ТОВ «І», проте не зазначено посаду та дані особи, яка вчинила підпис.

Таким чином, з видаткових накладних неможливо встановити, хто саме їх підписав, а отже, встановити особу, яка відвантажила товар.

З огляду на викладене суд дійшов висновку, що видаткові накладні, копії яких надано позивачем на підтвердження здійснення поставки товару, не можуть бути прийняті судом як первинні документи, а отже, підтверджувати факт здійснення ТОВ «І» поставки товару позивачу.

На підтвердження реальності та товарності фінансово-господарських відносин з ПП «Е» позивач надав до суду копії договорів поставки, специфікацій до них, видаткових накладних.

Відповідно до договорів поставки оплата за товар здійснюється на підставі рахунків-фактур.

Таким чином, документом, який має підтверджувати факт здійснення поставки товару є, зокрема, рахунок-фактура.

Рахунків-фактур позивач суду не надав, а також не зазначив причин неможливості їх надання.

На підтвердження реальності та товарності фінансово-господарських відносин з ТОВ «К» позивач надав до суду копії договору, специфікацій до нього та видаткової накладної.

У наданій позивачем податковій накладній у графі «Від постачальника*» міститься підпис та печатка ТОВ «К», а у графі «Отримав(ла)» — лише підпис, водночас не зазначено посади та дані осіб, які вчинили зазначені підписи.

Таким чином, з видаткової накладної неможливо встановити, хто саме її підписав, а отже, встановити особу, яка відвантажила товар і прийняла його.

З огляду на викладене суд дійшов висновку, що видаткова накладна, копію якої надав позивач на підтвердження здійснення поставки товару, не може бути прийнята судом як первинний документ, а отже, підтверджувати факт здійснення ТОВ «К» поставки товару позивачу.

Документів на підтвердження факту транспортування товару, зокрема товарно-транспортних накладних чи дорожніх листів, і доказів на підтвердження факту перерахування грошових коштів на користь ТОВ «І», ПП «Е», ТОВ «К» позивач суду не надав, як і не зазначив причин неможливості надання таких документів.

З огляду на викладене та враховуючи те, що позивач не надав суду вичерпного переліку первинних документів, які слід було скласти відповідно до умов договорів, укладених з ТОВ «І», ПП «Е», ТОВ «К»,  а також доказів на підтвердження здійснення транспортування товару та перерахування коштів зазначеним контрагентам, а надані позивачем первинні документи не можуть належним чином засвідчувати факт здійснення поставки товару, суд дійшов висновку, що позивач не надав належних доказів на підтвердження реальності та товарності договорів, укладених з контрагентами ТОВ «І», ПП «Е», ТОВ «К», а отже, факт здійснення поставки товару не доведено.

Отже, суд дійшов висновку що у позивача відсутні правові підстави для формування податкового кредиту та валових витрат щодо взаємовідносин із зазначеними контрагентами, а позовні вимоги є необґрунтованими і не підлягають задоволенню.