Інші податки
Тема: Інше

Про подання податкової звітності в електронному вигляді

Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення щодо подання податкової звітності засобами телекомунікаційного зв’язку та повідомляє.

Під час здійснення повноважень щодо приймання податкової звітності та податкових документів в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку територіальні органи Міністерства доходів і зборів України дотримуються вимог Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Закону України від 22.05.2003 р. № 851 «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі - Закон № 851), наказу ДПА України від 10.04.2008 р. № 233 «Про подання електронної податкової звітності», зареєстрованого в Мін’юсті України 16.04.2008 р. за № 320/15011.

Статтею 5 Закону № 851 визначено, що електронний документ - це документ, інформацію в якому зафіксовано у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

Відповідно до п. 48.3 ст. 48 Кодексу податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити, зокрема підписи посадових осіб платника податку, засвідчені печаткою платника податку.

Електронний підпис є обов’язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб’єктами електронного документообігу.

Отже, створення податкового документа в електронному вигляді здійснюється відповідно до затвердженого формату (стандарту) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення з обов’язковим накладанням електронного цифрового підпису посадових осіб платника податків.

Також зазначаємо, що згідно з п. 49.3 ст. 49 Кодексу податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Кодексом, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) відправляється поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Обов’язковість подання податкової звітності до органу державної податкової служби виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, запроваджено лише для платників податків, які належать до великих та середніх підприємств (п. 49.4 ст. 49 Кодексу). Усі інші платники можуть надсилати звітність в електронній формі за власним бажанням.

Згідно з частиною третьою ст. 55 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб’єктів малого, середнього або великого підприємництва.

До суб’єктів малого підприємництва належать юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку України.

Враховуючи зазначене, подання податкової звітності в електронному вигляді до територіальних органів Міністерства доходів і зборів України не є обов’язковим для платників податків, що належать до малих підприємств.


Заступник Міністра  А. ІГНАТОВ

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42