Юридична практика

Кошторисна документація

Суть справи. Під час проведення документальної позапланової виїзної перевірки ДП «Р» щодо підтвердження взаємовідносин з платниками податків органом ДПС установлено порушення ним вимог пунктів 198.1 — 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу, в результаті чого завищено податковий кредит з ПДВ та, як наслідок, занижено суму ПДВ. ДП «Р» не згодне з висновками акта перевірки та вважає їх необґрунтованими, дії податкового органу з проведення перевіркинезаконними і такими, що суперечать вимогам законодавства України, а винесені податкові повідомлення-рішення, відповідно, підлягають скасуванню.

Рішення суду. Окружний адміністративний суд, відмовляючи в позові у справі № 815/2284/13-а, установив таке.

Під час перевірки позивачем надано та перевіряючими досліджено уставні й розпорядчі документи, договори з контрагентами, договір оренди приміщення, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера підприємства, податкові накладні, декларації та додатки до них, акти виконаних робіт, оборотно-сальдові відомості за рахунком 631, банківські виписки, реєстри виданих та отриманих накладних.

Під час перевірки первинної документації ДП «Р» позивачем не надано кошторисної документації, яка відповідно до умов договорів, укладених між позивачем і контрагентами, є невід’ємною частиною договорів та актів.

Крім того, доставку матеріалів і транспортні витрати в договорах не обумовлено, як і те, за чий рахунок та яким чином передаються будівельні матеріали для виконання робіт.

Актом перевірки від 15.10.2012 р. установлено порушення:

пунктів 198.1 — 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу, в результаті чого завищено податковий кредит з ПДВ на суму 755 280,33 грн., у тому числі за періоди: грудень 2011 р. — на 134 793,21 грн., березень 2012 р. — на 91 257,45 грн., квітень 2012 р. — на 202 572,70 грн., червень 2012 р. — на 326 656,97 грн., внаслідок чого занижено суму ПДВ до сплати на загальну суму 755 280,33 грн.;

п. 138.2 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу, внаслідок чого завищено податковий кредит з ПДВ на 35 804 грн., безпідставно в деклараціях з податку на прибуток включено до складу валових витрат суми витрат по постачальниках ТОВ «Е», ТОВ «С», ТОВ «З» за IV квартал 2011 р. на загальну суму 669 305,83 грн., за перше півріччя 2012 р. — на загальну суму 1 469 150,73 грн., чим занижено податок на прибуток на загальну суму 462 462 грн., у тому числі за IV квартал 2011 р. — на загальну суму 153 940 грн., за перше півріччя 2012 р. — на загальну суму 308 522 грн.

У ході судового розгляду встановлено таке.

Договори субпідряду з ТОВ «С»

ДП «Р» укладено договори субпідряду на виконання робіт, за якими ДП «Р» є генпідрядником, а ТОВ «С» — субпідрядником.

Відповідно до умов цих договорів субпідрядник бере на себе виконання робіт (ремонт, реконструкція тощо згідно з умовами окремо взятого договору) по різних об’єктах. Зазначені в договорах об’єкти мають виконуватися своїми силами (тобто силами субпідрядника) або залученими силами у відповідні терміни на підставі затвердженої кошторисної документації та згідно з нормами та правилами будівельних робіт.

Також генпідрядник зобов’язаний прийняти й оплатити виконані роботи після підписання акта виконаних робіт. Нормами договору визначено, що розмір генпослуг відображається в акті виконаних робіт, підписаних генпідрядником та субпідрядником.

Умови договорів не обумовлюють доставку матеріалів та транспортні витрати, а також не зазначається, за чий рахунок та яким чином передаються будівельні матеріали для виконання робіт.

Позивачем на підтвердження виконання умов договорів надано акти виконаних робіт, підписані генпідрядником та субпідрядником.

Договори субпідряду з ТОВ «З»

ДП «Р» укладено договори субпідряду на виконання робіт, за якими ТОВ «З» є субпідрядником, а ДП «Р» — генпідрядником.

Умови цих договорів аналогічні умовам договорів, укладених з ТОВ «С».

На підтвердження виконання умов договорів субпідряду на виконання робіт позивачем та субпідрядником (ТОВ «З») складено й підписано акти виконаних робіт.

Договори субпідряду з ТОВ «Е»

Позивачем укладено договори субпідряду на виконання робіт з ТОВ «Е», за якими ДП «Р» є генпідрядником, а ТОВ «Е» — субпідрядником.

Умови цих договорів аналогічні умовам вищезазначених.

Позивачем на підтвердження виконання умов договорів надано акти виконаних робіт, які підписані генпідрядником та субпідрядником і досліджені перевіряючими.

Органом ДПС в акті перевірки зазначено, що дослідженими копіями документів неможливо підтвердити факт отримання зазначених робіт, місце їх отримання, обсяг, вартість, номенклатуру проведених робіт і підтвердити витратну частину.

Податковий орган дійшов зазначених висновків, опрацювавши таку податкову інформацію.

Перевірка ТОВ «З»

В акті ДПІ у Шевченківському районі м. Києва від 22.02.2012 р. «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання TOB «З» зазначається, що на момент проведення перевірки первинні й інші документи щодо TOB «З» відсутні, підприємство за адресою, вказаною в реєстраційних документах, не перебуває, тому перевірку проведено за результатами аналізу даних інформаційних мереж і систем.

Крім того, співробітниками головного відділу податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва було здійснено виїзд за місцем проживання директора TOB «З», у ході якого встановлено, що цей громадянин, зі слів сусіда, наркоман з багаторічним досвідом і на даний час є безробітним, кошти заробляє, працюючи вантажником. Тобто зазначений громадянин фактично не є директором підприємства. На підставі цього зроблено висновок про непричетність його до здійснення діяльності TOB «З».

Перевірка ТОВ «Е»

В акті ДПІ у Дарницькому районі м. Києва від 06.07.2012 р. «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання TOB «Е» за період діяльності 19.12.2011 р. — 06.07.2012 р.» зазначено, що зустрічну звірку неможливо провести у зв’язку з тим, що підприємство не перебуває за юридичною адресою.

Співробітниками головного відділу податкової міліції ДПІ у Дарницькому районі м. Києва було надано висновок щодо наявності ознак фіктивності та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності TOB «Е», яке перебуває на обліку в ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Відповідно до розрахунку за формою № 1ДФ (до ДПІ не подавався) кількість працюючих на підприємстві у І кварталі 2012 р. — одна особа. За поясненням цього громадянина, він господарською діяльністю не займається, ніяких фінансово-господарських документів щодо TOB «Е» не підписував.

У ході перевірки, проведеної в ТОВ «С», було встановлено факти, аналогічні таким щодо ТОВ «Е» та ТОВ «З».

З урахуванням цього податковий орган вважає, що оскільки на TOB «Е», TOB «З» та ТОВ «С» відсутні трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення будь-якого виду діяльності, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій з надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов’язання, зокрема у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

Враховуючи те, що у TOB «Е», TOB «З» та ТОВ «С» відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, а також основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, а доказів, які б підтвердили зворотне, не надано, можна дійти висновку про фактичну відсутність господарської операції.

У ході офіційного з’ясування у справі суд дійшов висновку про правомірність прийнятого податковим органом рішення з огляду на таке.

Як зазначається в листі № 742/11/13-11,з метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування витрат для цілей визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з ПДВ обов’язковому з’ясуванню підлягають, зокрема, обставини, що підтверджують рух активів у процесі здійснення господарської операції. При цьому дослідженню підлягають усі первинні документи, які належить складати залежно від певного виду господарської операції: договори, акти виконаних робіт, документи про перевезення, зберігання товарів тощо.

У судовому засіданні досліджено надані представником позивача копії первинних документів щодо спірних взаємовідносин, а саме: договори субпідряду на виконання робіт і акти виконаних робіт.

Суд не враховує твердження позивача, що податковий орган в акті перевірки дійшов хибного висновку про неможливість підтвердження факту здійснення робіт за договорами субпідряду на виконання робіт у зв’язку з ненаданням до перевірки кошторису, оскільки кошторис не є первинною документацією, з огляду на таке.

Згідно з умовами вищеперелічених договорів субпідряду на виконання робіт субпідрядник бере на себе виконання робіт за зазначеними в договорах об’єктами, та ці об’єкти мають бути виконані силами субпідрядника або залученими силами у відповідний термін на підставі затвердженої кошторисної документації та згідно з нормами і правилами будівельних робіт.

Отже, кошторисна документація є невід’ємною частиною договорів субпідряду на виконання робіт, оскільки її затвердження прямо передбачене умовами укладених між позивачем та TOB «Е», TOB «З», ТОВ «С» договорів субпідряду, а отже, її наявність є обов’язковою.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що умови договорів не визначають доставку матеріалів і транспортні витрати, а також не вказується, за чий рахунок та яким чином передаються будівельні матеріали для виконання робіт. У судовому засіданні позивачем не надано ні пояснень, ні документів з цього приводу.

Позивач також наголошував, що всі будівельні роботи вони виконували на замовлення інших юридичних осіб, при цьому доказів того, що роботи проводилися для цих осіб, не надано.

Позивач у своїх поясненнях, посилаючись на норми цивільного законодавства, вказує на неправомірність висновків податкового органу щодо визнання нікчемними угод, укладених між ДП «Р» та TOB «Е», TOB «З», ТОВ «С».

Однак суд вважає за необхідне зазначити, що твердження позивача є хибними, оскільки податковий орган в акті перевірки не визнає нікчемними угоди, а зазначає, що  наданими позивачем копіями документів неможливо підтвердити факт отримання обумовлених договорами робіт, місце їх отримання, обсяг, вартість, номенклатуру проведених робіт і підтвердити витратну частину, оскільки до перевірки не надано кошторису, що є невід’ємною частиною договорів та актів.

Таким чином, суд визначив, що досліджені ним докази не підтверджують вчинення дій щодо виконання зазначених договорів у межах господарської діяльності між ДП «Р» та TOB «Е», TOB «З», ТОВ «С».

Суд дійшов висновку, що податковий орган під час проведення перевірки діяв у межах та у спосіб, передбачені чинним законодавством, та оскаржувані податкові повідомлення-рішення були винесені відповідачем з дотриманням усіх зазначених принципів, а тому є законними і не підлягають скасуванню.