Новини
Тема: Податок на прибуток

Дата визнання доходів від страхової діяльності у 2011 році

За якою датою у податковому обліку визнаються доходи страховика від страхової діяльності у 2011 р.?


Згідно з п. 137.14 ст. 137 Податкового кодексу датою збільшення доходів від страхової діяльності є дата виникнення відповідальності платника податку — страховика перед страхувальником за укладеним договором, що випливає з умов договорів страхування/перестрахування незалежно від порядку сплати страхового внеску, визначеного у відповідному договорі (крім довгострокових договорів страхування життя та інших договорів страхування, укладених на строк понад один рік, договорів страхування, укладених відповідно до Закону про недержавне пенсійне забезпечення). Тобто страхова послуга починає діяти в той момент, коли договір страхування набирає чинності у частині зобов'язання страховика перед страхувальником щодо виплати страхового відшкодування страхувальнику чи застрахованій особі у разі настання страхової події.

Водночас згідно з п. 8 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу за результатами діяльності протягом одного року з дня набрання чинності розділом ІІІ Кодексу страховики, які отримують доходи від провадження страхової діяльності, крім діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону про недержавне пенсійне забезпечення, а також від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, протягом звітного податкового 2011 р. щокварталу сплачують податок за ставкою 3% суми страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, отриманих (нарахованих) страховиками — резидентами протягом звітного періоду за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України або за її межами.

Отже, при визначенні доходів від страхової діяльності у 2011 р. п. 137.14 ст. 137 Податкового кодексу не застосовується. Дохід від страхової діяльності у цьому періоді визначається, як і в період дії Закону про прибуток, за правилом першої подіїдатою фактичного надходження коштів у вигляді страхових платежів на банківський рахунок або датою набрання чинності договором страхування.