ПДВ

Послуги з проведення конкурсів, олімпіад вищим навчальним закладом

Вищий навчальний заклад надає послуги з проведення конкурсів, олімпіад за кошти учасників цих заходів. Чи є об’єктом оподаткування ПДВ ці послуги та за якою ставкою? Чи необхідно в цьому випадку реєструватися платником ПДВ?


Об’єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на території України (п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу).

Перелік операцій, які не є об’єктом оподаткування або звільнені від оподаткування ПДВ, встановлено статтями 196, 197 цього Кодексу.

Відповідно до пп. 197.1.2 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. Зокрема, пп. «ґ» вищезазначеного підпункту встановлено, що до таких послуг належать послуги з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами I — IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти.

Згідно зі ст. 62 Закону № 2984 наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності й забезпечується шляхом організації наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.

Враховуючи зазначене, операції з надання послуг з проведення вищим навчальним закладом IIV рівнів акредитації конкурсів та олімпіад звільняються від оподаткування ПДВ незалежно від джерела фінансування.

Щодо реєстрації платником ПДВ вищого навчального закладу слід зазначити таке. Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення особою операцій з постачання товарів, послуг, які підлягають оподаткуванню ПДВ, нарахована (сплачена) протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищить 300 000 грн., така особа зобов’язана зареєструватись як платник ПДВ в територіальному органі Міндоходів України за своїм місцезнаходженням із дотриманням вимог, передбачених ст. 183 цього Кодексу.

При цьому згідно з п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу якщо особа, котра проводить оподатковувані операції і відповідно до п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу не є платником ПДВ у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій дорівнюють або є меншими ніж 300 000 грн., вважає за доцільне добровільно зареєструватись як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.

Для цілей розділу V Податкового кодексу оподатковуваною операцією вважається операція, яка підлягає оподаткуванню ПДВ (пп. 14.1.186 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

При розрахунку загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, для визначення необхідності обов’язкової реєстрації та можливості добровільної реєстрації платником ПДВ потрібно враховувати визначення терміна «постачання товарів/послуг» (підпункти 14.1.185 та 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу) та взяти до уваги обсяги такого постачання протягом останніх 12 календарних місяців.

Згідно з розділами V та XX Податкового кодексу до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, нульовою ставкою ПДВ та звільнені від оподаткування ПДВ.

Отже, з метою визначення необхідності реєстрації платником ПДВ до загальної суми від здійснення оподатковуваних ПДВ операцій (300 000 грн.) включаються також суми від здійснення операцій, звільнених від оподаткування.