ПДВ

Акт виконаних робіт — первинний документ

Чи є акт виконаних робіт первинним документом у розумінні абзацу 11 п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу та Закону про бухоблік? Чи вважається акт здачі-прийняття робіт (послуг), що додається до заяви зі скаргою на постачальника, яка подається разом з податковою декларацією за звітний податковий період, підставою для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту?


Відповідно до п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог ст. 201 цього Кодексу.

Згідно з п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця і є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку — продавець товарів/послуг зобов’язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відсутність факту реєстрації платником податку — продавцем податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дають права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту і не звільняють продавця від обов’язку включення суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.

Виняток із цього загального правила встановлено абзацом 11 п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу, згідно з яким у разі порушення постачальником порядку заповнення податкової накладної та/або порядку реєстрації її в Єдиному реєстрі податкових накладних покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до ст. 9 Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Виконання платником зазначеного правила дає йому можливість реалізувати своє право на отримання податкового кредиту.

Форму заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних) затверджено наказом № 1492 (додаток 8 до податкової декларації з ПДВ).

Статтею 1 Закону про бухоблік визначено, що первинний документ — це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідно до ст. 9 цього Закону первинні документи повинні складатися під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення на паперових або машинних носіях і мати такі обов’язкові реквізити: назва документа (форми); дата і місце складання; назва підприємства, від імені якого складено документ; зміст і обсяг господарської операції, одиниця її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Ведення зазначених документів передбачено Положенням № 88.

Отже, акт виконаних робіт, який містить усі обов’язкові реквізити первинного документа бухгалтерського обліку, може додаватися до заяви зі скаргою на постачальника, який своєчасно не надав податкової накладної, і є достатньою підставою для включення сум ПДВ, сплачених у складі вартості поставлених згідно із зазначеним актом послуг, до складу податкового кредиту звітного періоду

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42