ПДВ

Заповнення рядка 25 податкової декларації з ПДВ

При поданні податкової декларації за новою формою підприємством допущено помилку: визначену до сплати до бюджету суму ПДВ відображено в рядку 25, але не заповнено рядок 25.1. Чи вважатиметься така декларація неправильно заповненою? Якими є дії контролюючого органу в цьому випадку? Чи можна самостійно виправити таку помилку?


Наказом № 1342 затверджено нову форму декларації з ПДВ (подається платниками починаючи з 01.04.2013 р.), яка є уніфікованою і об’єднує в собі всі види податкових декларацій, які існували раніше (загальну, скорочену, спеціальну, переробного підприємства). Цим наказом також затверджено Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ.

Таким чином, починаючи з 01.04.2013 р. платники ПДВ подають податкову звітність за єдиною формою, змінюючи при її поданні лише коди декларації залежно від виду діяльності:

0110 — загальна декларація, подається всіма платниками податку; в ній відображаються операції платника податку, за якими здійснюються розрахунки з бюджетом;

0121 — 0123 — декларації подаються платниками, які є суб’єктами спеціального режиму оподаткування в сільському господарстві (ст. 209 Податкового кодексу): 0121 — спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, 0122 — лісового господарства та 0123 — рибальства;

0130 — подається платниками, які не обрали спеціального режиму оподаткування (п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу);

0140 — подається платниками, які є суб’єктами спеціального режиму оподаткування переробного підприємства (п. 1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу).

Усі види декларацій подаються незалежно від того, здійснював платник податку відповідну господарську діяльність у звітному періоді чи ні (п. 13 розділу другого Порядку № 1492). Так, платник ПДВ — сільськогосподарський товаровиробник, який є суб’єктом спеціального режиму оподаткування у сфері сільського господарства, повинен подавати дві декларації за єдиною формою, але одну — з кодом 0110, в якій мають відображатись операції, за якими здійснюються розрахунки з бюджетом, а другу — з кодом 0121 з відображенням операцій, пов’язаних зі спеціальним режимом оподаткування.

Податковим кодексом передбачено окремі випадки, коли нараховану до сплати суму ПДВ підприємство не сплачує до державного бюджету, а залишає у власному розпорядженні (наприклад, суб’єкти спеціального режиму оподаткування) або перераховує до спеціального фонду державного бюджету (переробні підприємства).

Саме тому рядок 25 «Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду» розділено на дві частини: рядок 25.1 і рядок 25.2:

рядок 25.1 «Сплачується до загального/спеціального фонду державного бюджету» має заповнюватися платниками податку, які сплачують податок на додану вартість до загального фонду державного бюджету (код декларації 0110), а також платниками, які частково сплачують ПДВ до спеціального фонду державного бюджету (код декларації 0140);

рядок 25.2 «Залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок» заповнюється платниками податку, які перераховують ПДВ на спеціальний рахунок (коди декларацій 0121 — 0123 та 0140) або залишають у власному розпорядженні (код декларації 0130).

Отже, практично всі категорії платників ПДВ у деклараціях суму податку, обчислену до сплати до бюджету (рядок 25), переносять або в рядок 25.1 (для коду декларації 0110), або в рядок 25.2 (коди декларації 0121 — 0123 та 0130), і лише платники, які подають податкову декларацію з кодом 0140, розподіляють значення рядка 25 одночасно між рядками 25.1 та 25.2. Цей розподіл у 2013 р. здійснюється таким чином: у рядку 25.1 -декларації 0140 зазначається 40% нарахованої в рядку 25 суми податку, у рядку 25.2 — 60% цієї суми.

Найпоширенішою помилкою, допущеною платниками за результатами першого подання податкової звітності за новою формою, стала помилка в заповненні рядків 25.1 та 25.2 (окремі платники взагалі ці рядки не заповнили, обмежившись лише заповненням рядка 25).

Як визначено п. 2 розділу IX Порядку № 1492, зареєстровані в територіальному органі Міндоходів України декларації підлягають камеральній перевірці. Отже, допущену платником помилку (не заповнені або неправильно заповнені рядки декларацій 25.1 та/або 25.2) буде виправлено територіальним органом Міндоходів України при проведенні камеральної перевірки шляхом донарахування відповідної суми податкового зобов’язання та штрафної санкції.

Якщо камеральну перевірку ще не проведено, помилку може бути виправлено платником податку самостійно шляхом подання уточнюючого розрахунку, як передбачено ст. 50 Податкового кодексу та розділом IV Порядку № 1492.

При виправленні помилки, допущеної при заповненні рядків 25.1 та/або 25.2, платник податків повинен заповнити уточнюючий розрахунок за відповідний звітний (податковий) період, зазначити в ньому правильні показники (порядок заповнення встановлено пунктами 13 розділу VI Порядку № 1492) та самостійно визначити суму штрафу (рядок 26 уточнюючого розрахунку). При цьому для кожного з видів податкової декларації (коди 0110, 01210123, 0130 та/або 0140) заповнюється окремий (з відповідним кодом) уточнюючий розрахунок.