ПДВ

Заполнение графы 6 расчета корректировки

Як заповнити графу 6 розрахунку коригування до податкової накладної, якщо наявне програмне забезпечення не дозволяє написати «послуга» в цій графі?


У разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної (п. 18 Порядку № 1379).

Відповідно до встановленої форми цього розрахунку продавець — платник ПДВ у разі зміни кількості (вартості) послуг, які вимірюються лише у вартісному виразі, заповнює його з урахуванням таких особливостей:

  • у разі зміни кількості таких послуг у графі 6 зазначається «-/+ послуга/проценти тощо», де «проценти» відповідають значенню, на яке необхідно зменшити/збільшити процент наданих послуг. Ця графа має виключно числове значення, тобто в ній зазначається числове значення процента, на який зменшено або збільшено обсяг отриманих послуг;
  • у разі зміни вартості таких послуг у графу 9 переносяться дані графи 6 податкової накладної, до якої виписується розрахунок коригування, а саме зазначається «послуга/проценти тощо».

Інші графи розрахунку коригування заповнюються без будь-яких особливостей.