ЄСВ

Нарахування єдиного внеску

Чи нараховується єдиний внесок на суми винагороди, що виплачуються членам наглядової ради?


Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 цього Закону для вищезазначених платників базою для нарахування єдиного внеску є суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітні плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці», та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Враховуючи зазначене, на суми винагороди за виконання робіт (надання послуг), що виплачуються членам наглядової ради за виконання своїх обов’язків згідно з цивільно-правовим договором, єдиний внесок нараховується та сплачується у розмірі 34,7% і утримується у розмірі 2,6%.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42