Бухоблік

Податковий облік придбання віконних жалюзі

Підприємство — платник ПДВ і податку на прибуток придбало віконні жалюзі для офісу. Чи має право підприємство віднести суми ПДВ, сплачені при придбанні жалюзі, до податкового кредиту і чи включається сума витрат на їх придбання та встановлення до податкових витрат?


Згідно з п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту виникає у разі здійснення, зокрема, операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності).

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 Податкового кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою 20% протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів і незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку (п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу).

Таким чином, законодавчо право на податковий кредит виникає в особи, зареєстрованої як платник ПДВ у встановленому порядку, за операціями з придбання товарів/послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Згідно з пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу господарською діяльністю вважається діяльність особи, пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, що спрямована на отримання прибутку і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, яка діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Щодо відображення у податковому обліку з податку на прибуток витрат на придбання віконних жалюзі зазначимо таке.

Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 994.

Згідно з п. 1 цього Переліку до витрат включаються витрати на приведення основних засобів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема щодо систем природного та штучного освітлення виробничих, адміністративних та інших приміщень, робочих місць, проходів, аварійних виходів тощо, а також щодо установок під час роботи на відкритому повітрі — споруд для укриття від сонячних променів і атмосферних опадів.

Первісна вартість таких основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з ремонтом і поліпшенням об’єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єктів у сумі, що перевищує 10% від сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, які підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об’єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт і поліпшення (п. 146.11 ст. 146 Податкового кодексу).

Сума витрат, пов’язана з ремонтом і поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10% від сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до складу витрат (п. 146.12 ст. 146 Податкового кодексу).

Отже, витрати на придбання та встановлення жалюзі враховуються у складі витрат у межах 10% від сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів станом на початок звітного податкового року, а в розмірі перевищення такого ліміту збільшують балансову вартість основного засобу, на якому жалюзі встановлюються, якщо їх встановлення є необхідною умовою для здійснення господарської діяльності (забезпечення виробничого процесу). Зазначені витрати мають бути належним чином підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов’язковість ведення і збереження яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42