Соціальне страхування

Підстави для призначення пільгової пенсії

Пільговий стаж роботи жінки за Списком № 2 становить 10 років, загальний стаж — 18 років. Чи має вона право вийти на пенсію при досягненні 50-річного віку?


Відповідно до п. «б» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день, на роботах із шкідливими і важкими умовами праці (зз Списком № 2) і за результатами атестації робочих місць, зокрема жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, із них не менше 10 років — на зазначених роботах.

Жінкам, які мають не менше половини стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого ст. 12 зазначеного Закону (55 років), на один рік за кожні два роки такої роботи.

Враховуючи те, що жінка не має 20 років стажу роботи, підстави для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відсутні.