Соціальне страхування

Зарахування часу навчання до спеціального та страхового стажу

Жінка працює фельдшером на станції швидкої допомоги протягом 23 років. Чи зараховується час навчання у медичному училищі (3,5 роки) до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, та до страхового стажу?


Статтею 56 Закону про пенсійне страхування передбачено, що час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі й клінічній ординатурі зараховується до страхового стажу, якщо навчання відбувалося до 01.01.2004 р. Для зарахування цього періоду до страхового стажу надається документ про період навчання (диплом, атестат, довідка тощо).

Час навчання після 01.01.2004 р. не зараховується до страхового стажу, оскільки після цієї дати страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

До осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, визначених у статтях 11 та 14 Закону про пенсійне страхування, не належать студенти (слухачі), а отже, вони не є застрахованими особами, тому цей період навчання не зараховується до страхового стажу.

Зарахування часу навчання до спеціального стажу, який дає право на пенсію за вислугу років, як до 01.01.2004 р., так і після цієї дати, законодавством не передбачено.