Митна справа

Виписування податкової накладної при отриманні послуг від нерезидента

Який порядок виписування податкової накладної платником ПДВ при отриманні послуг від нерезидента на митній території України?


Особи, які отримують послуги від нерезидентів, у тому числі їх постійних представництв, не зареєстрованих як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, мають права, виконують обов’язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як платники ПДВ (п. 180.3 ст. 180 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 208.2 ст. 208 Податкового кодексу отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з п. 190.2 ст. 190 цього Кодексу.

При цьому отримувач послуг — платник податку у порядку, визначеному ст. 201 Податкового кодексу, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту в установленому порядку.

Форму податкової накладної та порядок її заповнення затверджено наказом № 1379. Податкова накладна складається в одному примірнику і залишається у отримувача послуг — платника податку.

Така податкова накладна є оригіналом, який обліковується у платника податку — покупця послуг.

Отже, у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна позначка «Х» поряд з полем «Оригінал видається покупцю», але зазначається тип причини «14»«Виписана покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента».

Крім того, згідно з п. 8.2 Порядку № 1379 у разі виписування податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України:

  • у рядку «Індивідуальний податковий номер продавця» відображається умовний ІПН «300000000000», а у разі якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, — умовний ІПН «200000000000»;
  • у рядку «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється нуль.

У рядках «Особа (платник податку) — продавець», «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця», «Номер телефону» зазначаються відповідні дані продавця — нерезидента.

Решта реквізитів заповнюються згідно з Порядком № 1379 без суттєвих особливостей.

Зауважимо, що особи, не зареєстровані як платники ПДВ та які відповідно до п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу є відповідальними за нарахування та сплату ПДВ до бюджету при отриманні послуг, що постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, на митній території України, мають заповнити відповідний розрахунок, форму якого затверджено наказом № 1492.