Новини

Пліч-о-пліч з інвесторами

Відбулося установче засідання Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при Міндоходів України.

«У нас є унікальний шанс спільними зусиллями визначити ключові пріоритети й завдання, які формуватимуть порядок денний податкової й митної політики на найближчі десятиліття», — звернувся до членів цього консультативно-дорадчого органу Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко. Він висловив переконання, що лише завдяки конструктивному діалогу є можливість зберегти баланс інтересів держави й бізнесу, знайти такий варіант удосконалення системи адміністрування податкових і митних платежів, який би відповідав інтересам обох сторін.


Новації в справі гармонізації

Спільну справу з покращення вітчизняної податкової та митної політики влада і бізнес розпочали з обговорення питань гармонізації бухгалтерського і податкового обліку в контексті змін до розділу III Податкового кодексу та перспектив акцизного оподаткування в Україні. За словами директора Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів і зборів України Нелі Привалової, зазначена ініціатива покликана підвищити ефективність використання ресурсів обома сторонами. Якщо її буде реалізовано, платники витрачатимуть менше часу і грошей на визначення зобов’язань з податку на прибуток і складання податкової звітності, а держава — на адміністрування цього податку.

Відповідно до нової редакції розділу ІІІ Кодексу, підготовленої фахівцями Міністерства, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначатиметься як фінансовий результат, розрахований за правилами бухгалтерського обліку, зменшений або збільшений на податкові коригування. Переваги новацій, запропонованих платникам їхніми партнерами з покращення інвестиційного клімату, — очевидні. «По-перше, скасовується необхідність ведення податкового обліку та обліку податкових різниць, оскільки замість двох обліків буде один — бухгалтерський. По-друге, спрощується податкова декларація, а отже, скорочується час, необхідний для її заповнення. По-третє, зменшується кількість існуючих обмежень та особливостей обліку», — уточнила Неля Привалова. Вона висловила сподівання, що все перелічене вище сприятиме вирішенню конфліктних ситуацій з податковими органами щодо неоднозначного розуміння податкового обліку.

Удосконалення акцизної політики

Щодо нововведень в оподаткуванні акцизним податком тютюнових виробів, які відбулися з 1 січня 2013 р. відповідно до Закону України від 20.11.2012 р. № 5503-VI «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податкiв i зборiв», то вони вже дали результат. Збільшився обсяг надходжень акцизного податку до бюджету від вітчизняного виробництва тютюнових виробів, а також держава відтепер може ефективно планувати бюджетні надходження з цього податку.

Надалі вдосконалювати систему контролю за рухом підакцизних товарів фахівці Міндоходів України мають намір шляхом застосування електронних систем обліку. Цьому сприятиме вжиття трьох заходів: затвердження нових зразків марок акцизного податку із посиленою системою їх захисту, створення єдиного реєстру товарно-транспортних накладних та єдиного державного реєстру витратомірів — лічильників обсягів виробленого спирту, зміна суттєвих умов оподаткування пивної галузі.

Механізм ефективної співпраці

Раду з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при Міндоходів України було створено 5 квітня 2013 р. з метою зміцнення партнерських відносин і забезпечення прямого діалогу з виразниками інтересів вітчизняного та іноземного бізнесу. Інвестиційна рада працюватиме як консультативно-дорадчий орган при Міністерстві. До її складу увійшли Міністр Олександр Клименко та його заступник — керівник апарату Віктор Левицький, представники українського бізнесу, зарубіжних інвесторів, громадських організацій, галузевих об’єднань, а також міжнародних фінансових та консалтингових організацій.

Усі залучені експерти готуватимуть спільні рекомендації щодо подальшого розвитку податкової та митної політики в Україні, спрямовані на покращення інвестиційного клімату — від організаційних змін у роботі Міністерства та його територіальних органів до законодавчих новацій. У Раді буде сформовано декілька робочих груп за різними напрямами, які надаватимуть рекомендації щодо усунення існуючих недоліків та перешкод для бізнесу. Крім того, Положенням про Раду передбачено, що її засідання проводитимуться не рідше одного разу на квартал, а рішення прийматимуться простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. «Я не прагну, щоб ця Рада сприймалася як піар з боку Міністерства. Ми дійсно налаштовані на те, щоб спільними зусиллями створити чіткі й зрозумілі для обох сторін правила гри в податковому і митному просторі. Переконаний, що Інвестиційна рада має всі шанси стати ефективним механізмом двосторонньої співпраці», — підсумував Олександр Клименко.


Ольга ГЕРМАНОВА