Новини
Тема: РРО. Готівковий обіг

Ведення касової книги відокремленими підрозділами

Чи необхідно суб'єкту господарювання використовувати касову книгу у відокремленому підрозділі, якщо у ньому не проводяться виплати, пов'язані з оплатою праці та виробничими (господарськими) потребами?


Відповідно до пп. 2.6 глави  2 Положення № 637 готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день її одержання) та в повній сумі оприбутковуватися.

Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою у національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи підприємств, які провадять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням прибуткового касового ордера, а також з видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням видаткових касових ордерів і відомостей, ведуть касову книгу, що видається і оформляється підприємством — юридичною особою, до складу якого вони входять.

Відокремлені підрозділи підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або розрахункових книжок та веденням КОРО, але не здійснюють операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також підприємці касові книги не ведуть (Положення № 637).

Відповідно до п. 4.5 Порядку реєстрації РРО внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків мають реєструватись через РРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо таке внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових операцій. Крім того, операція «службове внесення» використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту.

Не проводиться через РРО видача готівки, не пов'язана з проведенням розрахунків, якщо така видача здійснюється після виконання Z-звіту до реєстрації першої розрахункової операції та (або) до виконання операції «службове внесення».

Отже, відокремлений підрозділ підприємства торгівлі, громадського харчування та послуг за умови застосування РРО і відповідного відображення готівки в КОРО та непроведення операцій з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням прибуткового касового ордера, а також з видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням видаткових касових ордерів і відомостей, має право не вести касову книгу за місцем проведення готівкових розрахунків.