ПДВ

Спеціальний режим оподаткування ПДВ

Суб’єкти спеціального режиму оподаткування ПДВ

Пунктом 209.1 ст. 209 Податкового кодексу встановлено, що обрати спеціальний режим оподаткування може виключно резидент — юридична особа — сільськогосподарське підприємство, яке провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства.

Не можуть бути зареєстровані суб’єктом спеціального режиму оподаткування фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, а також нерезидент.

Спеціальний режим оподаткування, встановлений ст. 209 Податкового кодексу, не поширюється на договори про спільну діяльність, оскільки така діяльність здійснюється без створення юридичної особи згідно зі ст. 1130 Цивільного кодексу.

Зауважимо, що сільськогосподарське підприємство — суб’єкт спеціального режиму оподаткування не має права реєструватися суб’єктом спрощеної системи оподаткування, яка передбачає порядок сплати ПДВ, відмінний від загальних норм розділу V Податкового кодексу, чи звільнення від сплати цього податку.

Також слід зазначити, що застосування спеціального режиму оподаткування є не обов’язком платника, а його правом.

З метою застосування спеціального режиму оподаткування п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу передбачено, що сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 — 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до п. 209.17 ст. 209 Податкового кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються безпосередньо платником податку — суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку — їх виробником. Норми ст. 209 Податкового кодексу не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30).

Сільськогосподарське підприємство, яке не зареєстроване як платник ПДВ та провадить господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, може бути зареєстровано суб’єктом спеціального режиму оподаткування при дотриманні вимог ст. 181 або ст. 182 Податкового кодексу щодо обов’язкової або добровільної реєстрації платником ПДВ за умови, що питома вага вартості поставлених сільськогосподарських товарів (послуг), розрахована за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду, становить не менш як 75% вартості всіх поставлених товарів/послуг.

Враховуючи викладене, основним критерієм для віднесення підприємств до категорії сільськогосподарських є виробництво у відповідних обсягах сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях.

Також слід зазначити, що сільськогосподарські підприємства, які орендують земельні ділянки для ведення сільськогосподарської діяльності, відповідно до розділу другого Закону про оренду землі зобов’язані в обов’язковому порядку укладати договори оренди землі з орендодавцями. Таким чином, сільськогосподарська продукція, вироблена (вирощена) на земельних ділянках, на які не оформлено договори оренди, не може вважатися власно виробленою з метою застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ.

Реєстрація платником ПДВ суб’єкта спеціального режиму оподаткування

Наказом № 1394 установлено порядок проведення реєстрації платником ПДВ суб’єктів спеціального режиму оподаткування ПДВ.

Згідно з пп. 6.2.3 п. 6.2 Положення № 1394 заява має містити виключний перелік видів економічної діяльності сільськогосподарського підприємства, що підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства та визначені ст. 209 Податкового кодексу.

При цьому достовірність відомостей про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру, який додається до заяви та містить відомості про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства на основі національного класифікатора України КВЕД-2010, затвердженого наказом № 457, або до 31.12.2013 р. на основі КВЕД-2005, затвердженого наказом № 375.

Свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування

Для отримання права на застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства сільськогосподарське підприємство має зареєструватись платником ПДВ у загальновстановленому порядку та отримати свідоцтво про реєстрацію суб’єктом спеціального режиму оподаткування (далі — Спеціальне свідоцтво), де зазначаються види діяльності, на які поширюється спеціальний режим оподаткування.

Якщо сільськогосподарське підприємство не було зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то реєстрація як суб’єкта спеціального режиму оподаткування здійснюється з дотриманням вимог розділу V Податкового кодексу.

У цьому разі датою реєстрації платником ПДВ, датою реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування та датою початку дії Спеціального свідоцтва є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування.

Якщо сільськогосподарське підприємство, яке виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то заміна Свідоцтва на Спеціальне свідоцтво та реєстрація такого підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування проводяться за процедурами перереєстрації.

Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких перевищує 25% вартості всіх поставлених товарів/послуг, то:

 • на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений ст. 209 Податкового кодексу. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
 • податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних 12 послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених ст. 209 Податкового кодексу;
 • таке підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.

З першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, Спеціальне свідоцтво прирівнюється до Свідоцтва та сільськогосподарське підприємство вважається таким, що сплачує ПДВ за загальними правилами, встановленими розділом V Податкового кодексу, і не пізніше 20 календарного дня з моменту досягнення перевищення сільськогосподарське підприємство зобов’язане подати до територіального органу Міндоходів України, в якому воно зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ за формою № 3-РС (додаток 10) разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями, а також заяву про реєстрацію як платника цього податку на загальних умовах за формою № 1-ПДВ.

У разі виникнення змін у даних про види діяльності сільськогосподарського підприємства — суб’єкта спеціального режиму оподаткування Спеціальне свідоцтво підлягає заміні. Спеціальне свідоцтво підлягає анулюванню у разі, якщо сільськогосподарське підприємство:

 • подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;
 • підлягає реєстрації платником податку на загальних підставах;
 • припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;
 • не подає податкової звітності з податку протягом останніх 12 послідовних звітних податкових періодів.

За наявності інших підстав, визначених у підпунктах «б» — «з» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу, проводиться анулювання реєстрації платника ПДВ — сільськогосподарського підприємства, що включає анулювання Спеціального свідоцтва, виключення такого підприємства з реєстру платників ПДВ та реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування.

Ці підстави включають наявність запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

У таких випадках сільськогосподарське підприємство зобов’язане повернути податковому органу Спеціальне свідоцтво.

Податкова звітність з ПДВ суб’єктів спеціального режиму оподаткування

Починаючи з 01.04.2013 р. платники ПДВ, у тому числі ті, які застосовують спеціальний режим оподаткування ПДВ, подають звітність за новою формою, затвердженою наказом № 1342.

Нову форму декларації передбачено як для відображення результатів діяльності платників ПДВ та проведення розрахунків з державним бюджетом, так і для відображення діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до ст. 209 Податкового кодексу, діяльності переробних підприємств (п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» цього Кодексу), діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до п. 209.18 ст. 209 Кодексу.

При цьому всі платники ПДВ подають податкову декларацію з позначкою «0110», у якій відображаються розрахунки з бюджетом.

Переробні підприємства, підприємства, зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, і сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність відповідно до п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, подають крім декларації з ПДВ з відміткою «загальна» для розрахунків з державним бюджетом ще й декларацію з ПДВ з відміткою про спеціальний режим оподаткування для відображення відповідного виду діяльності платника.

Зокрема, платники ПДВ, які згідно зі ст. 209 Податкового кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації з позначкою «0110» подають податкову декларацію з позначкою «0121»/«0122»/«0123», яка є невід’ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, встановленого зазначеною статтею.

Платники податку — сільськогосподарські підприємства всіх форм власності, які відповідають вимогам ст. 209 Податкового кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, крім декларації з позначкою «0110» подають податкову декларацію з позначкою «0130», яка є невід’ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише операції, визначені п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу.

Декларації 0121 — 0123/0130/0140 подаються платником, який застосовує спеціальні режими оподаткування або особливий порядок сплати ПДВ, за звітний (податковий) період незалежно від того, чи здійснював такий платник податку таку діяльність у звітному періоді (п. 13 розділу третього Порядку № 1492).

У складі декларації подаються передбачені Порядком № 1492 додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) та копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних. Зокрема, до декларацій 0121 — 0123/0130 подається додаток 9, в якому здійснюється розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг.

Платники, зареєстровані суб’єктами спеціального режиму оподаткування не менше 12 послідовних звітних податкових періодів, розраховують питому вагу за формулою

 

(Р. 6.1 + р. 8) колонки А декларацій
0121 — 123/0130 відповідних звітних (податкових) періодів*

___________________________________________________  х 100.

Сума (р. 6.1 + р. 8) колонки А декларації 0110 та 
(р. 6.1 + р. 8) декларацій 0121 — 123/0130
відповідних звітних (податкових) періодів*

____________

*Без урахування умовного постачання за його наявності.

 

У рядку 1 розділу I «Податкові зобов’язання» декларацій 0121 — 0123 зазначаються виключно операції з постачання сільськогосподарським підприємством вироблених (наданих) сільськогосподарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах.

У рядку 1 розділу I «Податкові зобов’язання» декларації 0130 зазначаються виключно операції сільськогосподарських підприємств, які відповідають критеріям, визначеним ст. 209 Податкового кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності, передбаченого цією статтею, з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У розділі I «Податкові зобов’язання» декларацій 0121 — 0123/0130 не заповнюються:

 • рядок 4, оскільки місцем постачання сільськогосподарських послуг, що є результатом здійснення діяльності, на яку відповідно до п. 209.17 ст. 209 Податкового кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та які надаються безпосередньо платником податку — суб’єктом такого спеціального режиму, є митна територія України;
 • рядок 7, оскільки податкові зобов’язання, що виникають при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, не належать до податкових зобов’язань, що відображаються у зазначених деклараціях;
 • рядок 8.2, оскільки податкові зобов’язання, які виникають при ввезенні на митну територію України, не належать до податкових зобов’язань, що відображаються у зазначених деклараціях;
 • рядок 14;
 • рядок 20.1;
 • рядки 23, 23.1, 23.2.

У розділі II «Податковий кредит» декларацій 0121 — 0123 відповідно до пп. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Податкового кодексу відображаються:

 • товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою використання у виробництві сільськогосподарської продукції. У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для виготовлення інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів. Зазначений розподіл відбувається у тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0121 — 0123 відповідно;
 • послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку.

У розділі II «Податковий кредит» декларації 0130 відповідно до п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу відображаються:

 • товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах. У разі якщо товари/послуги, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, а частково для виробництва інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг в операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях. Розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0130 відповідно;
 • послуги, супутні постачанню молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку.

Коригування податкового кредиту, пов’язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг або переробними підприємствами готової продукції, а частково для виготовлення інших товарів/послуг, відображається в рядку 16.2.

Таке коригування проводиться виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, які використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському або переробному виробництві, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої згідно з вимогами пп. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Податкового кодексу):

 • у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів;
 • при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.

У рядку 16.3 відображаються суми ПДВ, включені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських або переробних підприємств із вивезення сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробних підприємств у митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 16.3 декларацій 0121 — 0123/0140 до рядка 16.3 декларації 0110.

Згідно з пп. 4.5.3 п. 4.5 розділу п’ятого Порядку № 1492 сума ПДВ у рядку 16.3 декларацій 0121 — 0123/0140 відображається відповідно до бухгалтерської довідки, в якій така сума розраховується виходячи з фактично сплаченої (нарахованої) постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит по сільськогосподарських товарах (супутніх послугах), вивезених у митному режимі експорту (декларації 0121 — 0123).

Бухгалтерська довідка має складатися згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, з урахуванням норм п. 198.6 ст. 198 цього Кодексу, та містити вичерпний їх перелік.

У рядку 25 декларації зазначається сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, та спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства (рядок 25.2 декларацій 0121 — 0123) чи залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (рядок 25.2 декларації 0130).

Операції з постачання товарів, які звільнено від оподаткування ПДВ

Пунктом 15 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено тимчасове, до 01.01.2014 р., звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових і технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників, а також крім постачання таких зернових і технічних культур Аграрним фондом України у разі їх придбання з ПДВ.

Операції з вивезення в митному режимі експорту вищезазначених зернових і технічних культур звільняються від оподаткування ПДВ.

При формуванні податкового кредиту за придбаними та/або виготовленими необоротними активами, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ операціях, зазначених вище, норми ст. 199 Податкового кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми ПДВ за такими необоротними активами включаються до податкового кредиту.

Зазначені норми не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, і такі операції оподатковуються ПДВ у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу.

Зауважимо, що платник ПДВ, який закуповує зернові чи технічні культури зазначених кодів УКТ ЗЕД у сільськогосподарського товаровиробника з метою підтвердження права на податковий кредит за такими операціями, може запитати сільськогосподарського товаровиробника про наявність у нього Спеціального свідоцтва як підтвердження того, що такий постачальник зобов’язаний нараховувати ПДВ при поставці зернових і технічних культур власного виробництва. Крім того, у договорах на поставку продукції доцільно зазначати, що платник є сільськогосподарським товаровиробником та відповідає вимогам, визначеним п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу, продукція є власно виробленою та такий платник зобов’язаний нараховувати ПДВ. До договору, за згоди, можуть надаватися підтвердні документи.

У разі якщо сільськогосподарський товаровиробник відповідає вимогам, визначеним п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу, проте не зареєстрований суб’єктом спеціального режиму оподаткування, він також зобов’язаний нараховувати ПДВ при поставці зернових і технічних культур.

При поставці зернових і технічних культур зазначених кодів УКТ ЗЕД посередником, який придбав такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників, такий платник також зобов’язаний нараховувати ПДВ за вказаними операціями. При цьому для підтвердження правомірності нарахування таким посередником ПДВ при здійсненні цих операцій у договорах на поставку продукції доцільно також зазначати, що цю продукцію було придбано у сільськогосподарського товаровиробника з ПДВ, та за згоди додавати підтвердні документи щодо такого придбання.

У покупця зернових і технічних культур, який здійснює таке придбання у посередника, а не у сільськогосподарського товаровиробника, право на податковий кредит може виникати лише у разі, якщо такі зернові та технічні культури використовуватимуться в оподатковуваних операціях.

У разі якщо платник придбає зернові та технічні культури у посередника (незалежно від того, яким він є у ланцюгу, — першим чи другим) для подальшого продажу, такий платник не матиме права на податковий кредит за такими операціями.

У період з 01.01.2012 р. до 31.12.2013 р. включно операції з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101 — 4103, 4301), у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільнено від оподаткування ПДВ (п. 16 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу).

У разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується.