ЄСВ

Сплата єдиного внеску платниками ФСП

Враховуючи положення частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ, платники ФСП сплачують єдиний внесок за найманих працівниківіз сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці у розмірі, встановленому згідно з класом професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника єдиного внеску з урахуванням видів його економічної діяльності.

Для платників ФСП, які використовують працю найманих працівників — інвалідів, розмір єдиного внеску за працюючих інвалідів становить 8,41%.

Утримання із заробітної плати працівників — 3,6%.

У разі використання платником ФСП праці фізичних осіб за цивільно-правовими договорами єдиний внесок нараховується у розмірі 34,7% на суму винагороди за виконання робіт (надання послуг) за такими договорами.

Для платників — фізичних осіб, які отримують винагороди за виконану роботу (надані послуги), єдиний внесок нараховується у розмірі 2,6% винагороди за цивільно-правовими договорами.

У разі виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності найманим працівникам єдиний внесок нараховують на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та суми допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 33,2% (за працюючих інвалідів — 8,41%) від сум такої допомоги.

Для осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, єдиний внесок із сум такої допомоги утримується за ставкою 2%.

Єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, підлягає сплаті не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

При цьому під час кожної виплати заробітної плати, на суми якої нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум платники ФСП зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Авансові суми єдиного внес-ку перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі.

За несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10% від несплачених сум і нараховується пеня у розмірі 0,1% від суми сплати за кожний день простроченого платежу.

Згідно з п. 3.1 розділу III Порядку № 22-2 платники ФСП зобов’язані формувати та подавати до органів Пенсійного фонду України звіт не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для таких платників є календарний місяць. Звіт подається за формою відповідно до додатка 4 до зазначеного Порядку.

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом про ЄСВ, територіальним органом Пенсійного фонду України накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).

Сплата єдиного внеску фермерськими та особистими селянськими господарствами

Членів фермерських та особистих селянських господарств не віднесено до переліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначеного частиною першою ст. 4 Закону про ЄСВ, але вони мають право на добровільну сплату єдиного внеску (частина перша ст. 10 Закону про ЄСВ).

Добровільна сплата єдиного внеску забезпечить цим особам (залежно від обраного виду страхування) право на пенсійне страхування, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Відповідно до п. 3 частини першої ст. 7 та частини п’ятої ст. 10 Закону про ЄСВ члени фермерських або особистих селянських господарств самостійно визначають для себе суму, з якої нараховуватиметься єдиний внесок (базу нарахування єдиного внеску), однак така сума не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску і більшою, ніж максимальна база нарахування єдиного внеску.

Зазначені особи сплачують єдиний внесок залежно від обраного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування у таких розмірах:

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування — 33,2% самостійно визначеної суми;

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття — 1,5% самостійно визначеної суми;

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, — 1,9% самостійно визначеної суми;

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, — 1,51% самостійно визначеної суми.

Якщо члени фермерських та особистих селянських господарств бажають узяти участь у всіх чотирьох видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, то ставка єдиного внеску становитиме 38,11% від бази нарахування (33,2% + 1,5% + 1,9% + 1,51%).

Для того щоб добровільно застрахуватися, члени фермерського або особистого селянського господарства подають до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання відповідну заяву. Форму цієї заяви та порядок її подання встановлено Інструкцією № 21-5. Разом із заявою подаються копії таких документів:

  • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
  • трудової книжки (за наявності);
  • документа, що посвідчує особу;
  • документа, що підтверджує її членство у фермерському господарстві.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей орган Пенсійного фонду України у строк не пізніше ніж 30 календарних днів із дня її отримання укладає договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — договір).

Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі, але не менше одного року.

Єдиний внесок зазначені особи сплачують щомісяця в розмірі, установленому в договорі, за кожний місяць до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується. У разі дострокового розірвання договору сплачені суми єдиного внеску поверненню не підлягають.

Відповідно до п. 3.5 Порядку № 22-2 члени фермерського та особистого селянського господарства формують і подають самі за себе звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору. Звітним періодом є тривалість дії договору. Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

Водночас відповідно до ст. 1 Закону № 973 фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, згідно із законом.

Особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Отже, фермерське господарство є платником та страхувальником для осіб, які працюють у ньому на зазначених умовах.

Єдиний внесок за найманих працівників сплачується страхувальниками на умовах і в порядку, визначених Законом про ЄСВ.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42