Соціальне страхування

Пенсійне забезпечення працівників сільського господарства

Пільгове пенсійне забезпечення працівників сільського господарства врегульовано ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення.

Право на пільгове пенсійне забезпечення мають такі особи:

 • трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства;
 • жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства;
 • жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну;
 • жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро дітей і більше.

Умови призначення пільгових пенсій трактористам

Відповідно до п. «в» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення чоловіки трактористи-машиністи мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо вони були безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства не менше ніж 20 років. Таке право вони мають після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше ніж 25 років.

Працівники, які належать до трактористів, зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції

До трактористів-машиністів, безпосередньо зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції, належать працівники, які оформлені на роботу трактористами-машиністами, мають відповідні посвідчення, постійно зайняті роботою на тракторах та інших самохідних сільськогосподарських машинах протягом повного сезону сільськогосподарських робіт у рослинництві та тваринництві.

Трактористам-машиністам, які відробили повний польовий період на тракторах та інших самохідних сільськогосподарських машинах, весь рік роботи зараховується до стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, і в тому випадку, якщо в міжпольовий або міжсезонний період вони виконували інші роботи на стаціонарних і причепних установках та агрегатах, з ремонту сільськогосподарської техніки, на тваринницьких фермах тощо.

Віднесення того чи іншого господарства до підприємств сільського господарства

Віднесення господарства до підприємств сільського господарства, трактористи-машиністи яких мають право на пільгову пенсію, провадиться відповідно до класифікатора галузей народного господарства.

До підприємств сільського господарства належать підприємства, які виробляють продукцію рослинництва і тваринництва. Це означає, що трактористи-машиністи, які працюють, наприклад, на цегельних, консервних заводах колгоспів чи радгоспів, права на цю пенсію не мають, оскільки безпосередньо не зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції.

А трактористи-машиністи допоміжних сільських господарств, які не мають самостійного балансу і входять до складу промислових, будівельних, транспортних та інших підприємств і організацій, мають право на пільгову пенсію за умови їх постійної зайнятості на тракторах та інших самохідних сільськогосподарських машинах протягом повного сезону сільськогосподарських робіт у рослинництві та тваринництві.

Порядок документального підтвердження пільгового стажу

При зверненні тракториста-машиніста за призначенням пенсії на пільгових умовах адміністрація (правління) господарства подає до органів Пенсійного фонду України довідку про стаж роботи, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення (за затвердженою формою). Довідка видається на підставі первинних документів, що зберігаються в господарстві, які підтверджують виконання зазначених вище робіт.

Професії, які включено до загальної назви «тракторист-машиніст»

Єдину назву професії «тракторист-машиніст» запроваджено у 1961 р. Вона охоплює такі професії: бульдозерист; бульдозерист-скреперист; грейдерист; комбайнер; машиніст дощувальної установки, змонтованої на базі трактора; машиніст скрепера, скреперист; машиніст чаєзбиральної машини; машиніст екскаватора; машиніст — водій льонозбиральної машини, самохідної широкозахоплювальної сінокосарки; механік-комбайнер; тракторист; тракторист-бульдозерист.

Право на користування пенсійною пільгою бригадирів тракторних бригад

Бригадири можуть користуватися правом на пільгову пенсію, якщо вони є незвільненими і виконують роботу за переліченими вище професіями.

Робота трактористів у колишніх об’єднаннях «Сільгосптехніка» і «Сільгоспхімія»

Трактористам-машиністам колишніх об’єднань «Сільгосптехніка» і «Сільгоспхімія» (незалежно від найменування цих організацій в даний час), якщо вони працювали в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, можна призначати пенсію на пільгових умовах згідно з п. «в» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення.

Періоди роботи у виробництві сільськогосподарської продукції трактористів-машиністів об’єднань «Сільгосптехніка» та «Сільгоспхімія» можна підтверджувати як документами колгоспів, радгоспів та інших підприємств сільського господарства, так і документами підприємств об’єднань «Сільгосптехніка» та «Сільгоспхімія». В обох випадках первинні документи мають містити відомості про зайнятість на зазначених вище роботах.

Зарахування служби в армії та навчання до пільгового стажу

Законом № 2636 передбачено, що час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах.

За ст. 38 Закону про професійно-технічну освіту час навчання у професійно-технічному навчальному закладі зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.

Час навчання у професійно-технічному навчальному закладі та час проходження строкової військової служби, який зараховується до пільгового стажу, не має перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.

Умови призначення пільгових пенсій дояркам

Згідно з п. «д» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше ніж 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування.

При цьому чоловіки, які працювали доярами (операторами машинного доїння), права на призначення пенсії за віком на пільгових умовах не мають.

Норма обслуговування тварин

Під нормою обслуговування слід розуміти кількість голів корів або свиней, закріплених за робітницею, яких вона зобов’язана обслужити протягом установленого робочого дня (зміни) у визначених організаційно-технічних умовах.

При призначенні таким робітницям пенсій на пільгових умовах враховується виконання норм обслуговування, встановлених на рівні не нижче технічно обґрунтованих норм.

До технічно обґрунтованих норм належать такі:

 • типові міжгалузеві та галузеві (відомчі) норми обслуговування, затверджені в установленому порядку;
 • норми обслуговування, встановлені на підставі типових міжгалузевих і галузевих (відомчих) нормативів часу на окремі роботи (операції) з урахуванням організаційно-технічних умов обслуговування великої рогатої худоби та свиней у даному господарстві.

У такому самому порядку враховуються норми обслуговування при колективному, орендному підряді та інших колективних формах організації та оплати праці, а також у допоміжних сільських господарствах, які не мають самостійного балансу і входять до складу промислових, будівельних, транспортних та інших підприємств та організацій.

Порядок підтвердження пільгового стажу

При зверненні робітниці за призначенням пенсії на пільгових умовах адміністрація (правління) господарства подає до органів Пенсійного фонду України довідку про стаж роботи дояркою (оператором машинного доїння), свинаркою-оператором і про виконання встановлених норм обслуговування.

Виконання встановлених норм обслуговування за період починаючи з 1992 р. підтверджується даними первинного обліку.

Доярки допоміжних підсобних господарств підприємств, організацій, якщо їх структурно не виділено, в тому числі при райлікарні, користуються правом на пільгову пенсію.

У разі якщо доярка чи свинарка не виробила встановлений мінімум вихододнів з поважних причин і колгосп зараховує цей період до загального трудового стажу, то його можна зарахувати до пільгового стажу відповідно до п. «д» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення за умови виконання встановлених норм обслуговування.

Виконання норм обслуговування підтверджується довідкою адміністрації колгоспу, радгоспу чи іншого підприємства сільського господарства, де виконується робота, що дає право на цю пенсію.

Призначення пільгової пенсії жінкам, зайнятим на вирощуванні тютюну

Відповідно до п. «е» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше ніж 20 років.

Право на пільгову пенсію надається жінкам, які працюють у колгоспах, радгоспах та інших підприємствах сільського господарства і зайняті на таких роботах:

 • на вирощуванні, збиранні і післязбиральній обробці тютюну;
 • на вирощуванні розсади, передпосівній підготовці ґрунту, садженні, догляді за рослинами тютюну, ламанні, нанизуванні, сушінні, навантажуванні та розвантажуванні й первинній обробці тютюнової сировини.

Жінкам, зайнятим протягом повного сезону на перелічених вище роботах, весь рік роботи зараховується до стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення.

При зверненні працівниці за призначенням пенсії на пільгових умовах адміністрація (правління) господарства подає до органу Пенсійного фонду України довідку про стаж роботи, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення.

Підтвердження пільгового стажу, якщо господарство вже не існує

У разі якщо господарство вже не існує і немає його правонаступника, пільговий стаж підтверджується спеціальними комісіями, що діють при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях, АР Крим, містах Києві та Севастополі. Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджено постановою № 18-1.

Документи, які підтверджують пільговий стаж

Для підтвердження пільгового стажу на комісії особа подає до управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

 • заяву про підтвердження стажу роботи;
 • довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 р. та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, — інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації;
 • трудову книжку;
 • документи, видані архівними установами, зокрема: довідку про заробітну плату; копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності — довідка про їх відсутність).

У разі необхідності особа може подавати інші документи, які підтверджують виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

Умови, за яких мають право на пільгову пенсію багатодітні матері, які працюють у сільському господарстві

Згідно з п. «ж» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро дітей і більше, мають право на пенсію незалежно від віку і трудового стажу відповідно до Порядку № 244.

Право на таку пенсію мають жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро дітей і більше до 14-річного віку, в тому числі усиновлених, та які зайняті на постійній роботі у сільськогосподарському виробництві у колгоспах, державних господарствах, міжгосподарських підприємствах, кооперативах, орендних колективах, а також у селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форми власності та господарювання.

При цьому працівниці, які зайняті на роботах на колективних сільськогосподарських підприємствах або зайняті як робітники в радгоспах, у підсобних сільськогосподарських підприємствах заводів, фабрик, відгодівельних пунктів, птахофабрик, кінних і племінних заводів, що виробляють сільськогосподарську продукцію, вважаються працівниками сільськогосподарського виробництва.

Якщо на час звернення за призначенням пенсії жінка не працює

Обов’язковою умовою для призначення пільгової пенсії жінкам, які працюють у сільському господарстві, є їх зайнятість на час звернення за призначенням такої пенсії на постійній роботі у сільськогосподарському виробництві у колгоспах, державних господарствах, на міжгосподарських підприємствах, у кооперативах, орендних колективах, а також у селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форми власності та господарювання.

Тобто якщо жінка звертається за призначенням пенсії та не працює чи працює не в сільському господарстві, права на пільгову пенсію незалежно від віку вона не матиме.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42