Соціальне страхування

Зарахування до страхового стажу періоду роботи у фермерському господарстві

До «Вісника» надійшов лист від жінки, яка з 1992 р. і до сьогодні працює у фермерському господарстві. Чи буде зараховано зазначений період до страхового стажу при призначенні пенсії?


Закон про пенсійне страхування набрав чинності з 01.01.2004 р. Відповідно до частини першої ст. 24 цього Закону страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду України за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до запровадження цієї системи — на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, яке діяло до набрання чинності Законом про пенсійне страхування.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей період страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою

ТП = Св : В,

де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св — сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць;

В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до страхового стажу на загальних підставах.

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених Законом про пенсійне страхування.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися в стаж роботи для призначення пенсії до набрання чинності вищезазначеним Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, яке діяло раніше.

Згідно зі ст. 34 Закону про фермерське господарство члени фермерського господарства та особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та пенсійному забезпеченню в порядку, встановленому законом.

Частиною третьою ст. 34 цього Закону визначено, що час роботи у фермерському господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального та безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці та документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42