Податок на майно

Надання в оренду нерухомості платником єдиного податку

 

Підприємство є платником єдиного податку, здійснює за статутом один вид діяльності — надання в оренду нерухомого майна. Чи потрібно такому підприємству сплачувати земельний податок за земельні ділянки під наданою в оренду нерухомістю?


Дійсно, платників єдиного податку відповідно до пп. 297.1.4 п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу звільнено від сплати земельного податку, крім його сплати за земельні ділянки, що не використовуються такими платниками для провадження господарської діяльності.

Водночас ст. 796 Цивільного кодексу України (далі — Цивільний кодекс) установлено, що наймачеві одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму. При цьому якщо договором не визначено розмір земельної ділянки, то наймачеві надається право користування усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець.

Плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою (ст. 797 Цивільного кодексу).

Якщо юридична особа здійснює господарську діяльність шляхом передачі в оренду будівель (споруд, їх частин), то в її статуті зазначається, що це є одним із видів або єдиним видом її діяльності. Тобто для здійснення такої діяльності використовуються саме будівлі (споруди, їх частини).

Земельні ділянки, на яких розташо-вано передані в оренду будівлі (спору-ди, їх частини), не використовуються для здійснення господарської діяльності, і при укладенні договорів оренди має чітко зазначатись плата за користування земельними ділянками.

Отже, юридична особаплатник єдиного податку, яка є власни-ком земельної ділянки або постійним землекористувачем, повинна сплачувати земельний податок за земельні ділянки під будівлями (їх частинами), переданими іншим суб’єктам господарювання, з ураху-ванням прибудинкової території, на загальних умовах за ставками, визначеними Податковим кодесом, незалежно від виду діяльності, у то-му числі у разі надання в оренду нерухомого майна. Якщо в оренду надається частина будівлі, то земельний податок слід обчислювати пропор-ційно площі, яку передано в оренду.