Єдиний податок

Заміна старих кодів економічної діяльності на нові

Чи повинен підприємець — платник єдиного податку замінювати старі коди економічної діяльності на нові у свідоцтві платника єдиного податку згідно з КВЕД-2010, і якщо так, то яку відповідальність передбачено за невнесення змін до свідоцтва?


Наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. № 457 затверджено нову редакцію КВЕД-2010 та скасовано з 31.12.2012 р. КВЕД-2005.

З метою забезпечення заміни усіма суб’єктами господарювання старих кодів економічної діяльності на нові наказом Мінекономрозвитку України від 07.02.2013 р. № 113 відновлено чинність КВЕД-2005 на період до 31.12.2013 р.

Відповідно до пп. 5 п. 299.11 ст. 299 Податкового кодексу у свідоцтві платника єдиного податку зазначаються обрані фізичною особою — підприємцем першої і другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності платниками єдиного податку першої і другої груп подається заява до територіального органу Міндоходів України не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

До раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в день подання таким платником заяви територіальним органом Міндоходів України вносяться зміни щодо видів господарської діяльності.

Податковим кодексом не передбачено відповідальності за невнесення змін до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в разі неподання підприємцемплатником єдиного податку заяви про застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку зі зміною видів господарської діяльності з КВЕД-2005 на аналогічні види діяльності за КВЕД-2010, на підставі якої вносяться зміни до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку.