Юридична практика

Застосування адміністративного арешту майна платника податків у разі недопуску посадових осіб органу ДПС до проведення фактичної перевірки

Суть справи. Орган ДПС має всі законодавчі підстави для застосування адміністративного арешту майна платника податків у зв’язку з недопуском його посадових осіб до проведення фактичної перевірки.

Рішення суду. Чернівецький окружний адміністративний суд при розгляді справи № 824/1011/13-а за позовом органу ДПС до ДП «Г» про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту зазначив таке.

Пунктом 81.1 ст. 81 Податкового кодексу визначено, що посадові особи органу ДПС мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред’явлення або надіслання у випадках, визначених Кодексом, таких документів:

  • направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу ДПС, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу ДПС або його заступника, скріпленого печаткою органу ДПС;
  • копії наказу про проведення перевірки;
  • службового посвідчення осіб, зазначених у направленні на проведення перевірки.

Непред’явлення або ненадіслання у випадках, визначених Податковим кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) зазначених документів або пред’явлення цих документів, що оформлені з порушенням вимог, установлених вищезазначеним пунктом Кодексу, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу ДПС до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначено в абзаці п’ятому вищезазначеного пункту, не дозволяється.

При пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку посадовими -(службовими) особами органу ДПС складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.

Відповідно до пп. 16.1.13 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків і зборів у випадках, встановлених цим Кодексом.

Пунктом 94.1 ст. 94 Податкового кодексу визначено, що адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов’язків, визначених законом.

Згідно з пп. 94.2.3 п. 94.2 ст. 94 цього Кодексу адміністративний арешт майна платника податків застосовується у випадку, коли платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу ДПС.

Відповідно до п. 94.10 вищезазначеної статті Кодексу арешт на майно може бути накладено рішенням керівника органу ДПС (його заступника), обґрунтованість якого протягом 96 годин має бути перевірено судом.

У листі № 149/11/13-11 зазначено, що перевірка обґрунтованості накладення адміністративного арешту передбачає встановлення судом наявності підстав для застосування адміністративного арешту, визначених п. 94.2 ст. 94 Податкового кодексу.

Предметом перевірки є відповідність рішення керівника податкового органу (його заступника) про накладення адміністративного арешту на майно платника податків умовам, за яких таке рішення може бути ухвалено.

З огляду на викладене суд дійшов висновку, що органом ДПС дотримано процедуру призначення та проведення фактичної перевірки, передбачену Податковим кодексом, а ДП «Г» безпідставно та всупереч вимогам цього Кодексу відмовилося від отримання наказу про проведення фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства і направлень на її проведення.

Враховуючи зазначене, за результатами розгляду справи судом підтримано позицію органу ДПС та повністю підтверджено обґрунтованість адміністративного арешту, застосованого контролюючим органом до платника податків.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42