Юридична практика

Право органу ДПС на застосування адміністративного арешту до платника податків у разі ненадання ним документів  для проведення перевірки

Суть справи. Орган ДПС має всі законодавчі підстави для застосування адміністративного арешту майна платника податків у зв’язку з ненаданням суб’єктом господарювання відповідних документів для проведення перевірки.

Рішення суду. Житомирський апеляційний адміністративний суд при розгляді справи № 814/684/13-а за позовом органу ДПС до ПП «В» про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту зазначив таке.

Відповідно до пп. 16.1.9 п. 16.9 ст. 16 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний, зокрема, не перешкоджати законній діяльності посадової особі контролюючого органу під час виконання нею службових обов’язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи.

Пунктом 85.2 ст. 85 цього Кодексу передбачено, що платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам органів ДПС у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки.

Згідно з абзацом другим пп. 20.1.5 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу у разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої абзацом першим цього пункту, або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів) застосовуються заходи, передбачені ст. 94 цього Кодексу.

Згідно з п. 94.6 зазначеної статті керівник органу ДПС (його заступник) за наявності однієї з обставин, визначених п. 94.2 цієї статті, приймає рішення про застосування арешту майна платника податків.

При цьому, як вбачається зі змісту пп. 94.2.3 п. 94.2 ст. 94 Податкового кодексу, арешт майна може бути застосовано, якщо платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу ДПС.

Враховуючи те, що судом першої інстанції було встановлено факт відмови посадових осіб ПП «В» від надання органу ДПС документів для проведення перевірки, керівником органу ДПС правомірно прийнято рішення про застосування адміністративного арешту, що, у свою чергу, не дає підстави суду апеляційної інстанції для скасування законного та обґрунтованого рішення суду першої інстанції.