ПДФО/ВЗ

Допомога, надана громадянином у вигляді пожертвувань неприбутковій організації

Платник податку, який бажає скористатися правом на податкову знижку, має право подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — Податкова декларація) та включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати. Зокрема, суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4% суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

При цьому Податковим кодексом встановлено певні обмеження щодо права на нарахування податкової знижки, а саме: податкова знижка може надаватися виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резиденту — фізичній особі, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідний територіальний орган Міндоходів України і має відмітку у паспорті.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу.

Отже, податкова знижка може застосовуватися виключно до доходу, отриманого платником податку протягом звітного 2012 податкового року у вигляді заробітної плати, зменшеної на суму єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та податкової соціальної пільги за її наявності. Крім того, податкова знижка нараховується лише в межах розміру заробітної плати, одержаної протягом 2012 р.

Інші суми доходів, одержані платником податку, в розрахунок для визначення суми податку, що підлягає поверненню у зв’язку з використанням права на податкову знижку, не приймаються.

У разі якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно відображатися вартість таких товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання, надання).

Платник податку, який бажає скористатися правом на податкову знижку за підсумками звітного 2012 р., має право у 2013 р. подати Податкову декларацію до територіального органу Міндоходів України за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання, за яким він береться на облік як платник податків) про суму загального річного оподатковуваного доходу та зазначити в ній підстави, суми та підтвердні документи щодо податкової знижки.

Подати Податкову декларацію у зв’язку з використанням платником права на податкову знижку слід по 31 грудня 2013 р. включно, тобто подання такої декларації триватиме протягом усього 2013 р.

Нагадаємо, форму Податкової декларації, відповідно до якої необхідно відображати отримані доходи за 2012 р., в тому числі для реалізації права на податкову знижку, затверджено наказом № 1395.

З метою повного та своєчасного проведення розрахунків сум, що підлягають поверненню з бюджету внаслідок застосування платниками податку права на податкову знижку, у рядку 9 Податкової декларації потрібно зазначити реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку: номер рахунку, найменування установи банку, код банку, МФО банку.

У рядку 11 Податкової декларації зазначається сума податку, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно зі ст. 166 Податкового кодексу.

У разі використання платником податку права на податкову знижку разом з Податковою декларацією заповнюється та подається додаток 6 «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України» до Податкової декларації, який є її невід’ємною частиною.