Новини

Ефективність запровадження стратегічного планування у ДПС України

2012 рік став стартовим у третьому історичному етапі розвитку податкової служби — роком, у якому було закладено фундаментальні засади трансформації фіскального органу в сервісну службу. Вперше за 20 років існування податкових органів незалежної України було чітко сформульовано місію, бачення і стратегічні напрями діяльності.


З метою реалізації бачення ДПС України й дотримання принципів роботи було обрано шлях середньострокового стратегічного планування. Цим шляхом йшли податкові відомства усіх країн, які займають лідируючі позиції в рейтингах за рівнем умов ведення бізнесу.

За участю світових фахівців у сфері консалтингу й аудиту, а також колег із податкових служб інших країн було проведено діагностику діяльності податкової служби, оцінено потенціал її розвитку, визначено можливості впровадження нових сервісів і визнаної на міжнародному рівні практики роботи. Результатом стало затвердження Стратегічного плану розвитку ДПС України на 2012 рік, яким було визначено 5 стратегічних напрямів розвитку служби і 13 стратегічних цілей.

Нова місія податкової служби — працювати для клієнтів, якими є платники податків, — стала основою при визначенні стратегічних напрямів розвитку на 2012 рік:

1) удосконалення системи адміністрування податків і зборів; впровадження електронних сервісів обслуговування та нових моделей податкового супроводження великих платників податків;

2) стимулювання інвестиційного клімату, зростання економіки, створення рівних конкурентних умов; неупереджене, справедливе застосування чинного законодавства, обмеження можливості корупційних проявів;

3) забезпечення стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів;

4) стабілізація податкового законодавства; ініціювання удосконалення законодавчих змін здійснювати у тісному діалозі з бізнесом і громадськістю, знаходити паритет інтересів держави і підприємців;

5) підвищення рівня податкової культури та її пропаганда серед усіх учасників податкового процесу.

Стратегічний план розвитку ДПС України на 2012 рік був «дорожньою картою» роботи кожного з підрозділів податкової служби — покроковою чіткою траєкторією руху щодо досягнення стратегічних цілей. Було запроваджено практику визначення й адміністрування ключових показників діяльності (далі — показники) як служби в цілому, так і кожного структурного підрозділу на шляху реалізації стратегії. Кожен із показників (усього 85), які було закріплено за відповідними структурними підрозділами, мав чіткі критерії оцінки його виконання у суворо відведених часових межах.

Відповідальна робота кожного працівника служби з реалізації «дорожньої карти» стала запорукою досягнення запланованого ефекту, основні результати якого можна структурувати за декількома напрямами.

У сфері надання платникам податків електронних послуг:

 • впроваджено електронний сервіс з аналізу господарських операцій компаній з іноземними інвестиціями;
 • постійно наповнюється й актуалізується електронна база інтерпретацій норм Податкового кодексу України;
 • впроваджено електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»;
 • розроблено концепцію проведення електронних перевірок;
 • розроблено механізм відправлення електронних повідомлень про наявність/відсутність заборгованості з податків і зборів;
 • на офіційному сайті ДПС України впроваджено онлайн-сервіс «Заповнення декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб».

У галузі впровадження сервісів для платників податків:

 • відкрито 470 центрів обслуговування платників податків по всій території України;
 • забезпечено ефективну модель роботи Центрального офісу з обслуговування великих платників податків;
 • спрощено процедуру реєстрації платника ПДВ;
 • надано можливість складання податкової накладної в електронному вигляді;
 • реалізовано перехід від чотирьох форм податкової декларації з ПДВ до однієї;
 • спрощено податкову декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб (кількість розділів скорочено з 10 до 8, додатків — з 9 до 7).

У сфері забезпечення належного рівня інформування платників податків:

змінено формат і дизайн відомчого видання «Вісник податкової служби України», збільшено його наклад на 51% (з 58 500 примірників на початку 2012 р. до 88 500 примірників на початку 2013 р.);

створено і впроваджено єдиний веб-портал органів ДПС України, відвідуваність якого в 2012 р. збільшилася на 22% порівняно з 2011 р.;

значно поліпшено якість матеріалів, підготовлених для ЗМІ, — коефіцієнт републікацій в 2012 р. збільшився на 69% порівняно з 2011 р.

Найважливішим досягненням стало поліпшення позиції України у щорічному дослідженні Світового банку Doing Business за показником «Сплата податків» на 18 пунктів (зі 183-го місця в 2011 р. на 165-е в 2012 р.).

Крім того, 24 грудня 2012 р. відбулася одна з найяскравіших реформ в Україні — створення Міністерства доходів і зборів України, якою передбачено об’єднання податкової й митної служб, а також передання Міністерству функції адміністрування єдиного соціального внеску.

Фахівцями податкової і митної служб разом з консультантами компанії PricewaterhouseCoopers розроблено стратегічні плани відомства на довгострокову перспективу — п’ять років, які спрямовано на досягнення основної мети — стати ефективним органом державної влади. Раніше було визначено чіткі місію, бачення і принципи роботи Міндоходів України.

Робота єдиного відомства вимагає оперативного формування і, якщо необхідно, коригування ефективної та зрозумілої стратегії роботи, але її пріоритети залишаться незмінними: орієнтація на сервіс, зменшення податкового навантаження на підприємців, відмова від необґрунтованого втручання в їх діяльність, лібералізація правил та умов ведення бізнесу в Україні.


Євгеній Маланушенко,
директор Департаменту стратегічного управління
та інновацій Міністерства доходів і зборів України