Новини

Стратегія роботи Міністерства доходів і зборів України на п’ять років

Ті, хто брав участь у Першому загальнонаціональному Форумі працівників Державної податкової служби України в минулому році, пам’ятають, що тоді ми обговорювали місію, бачення та принципи роботи податкової служби, а також певні стратегічні напрями, за якими вона мала розвиватися. За рік багато чого змінилось. І найголовнішим є те, що ми вже більше не говоримо про податкову чи митну служби. Зараз це Міністерство доходів і зборів України.


Минулого року працівники колишньої податкової служби працювали над виконанням поставлених на 2012 рік ключових показників діяльності.

Працівники колишньої митної служби також працювали над серйозними завданнями. Ці завдання не були представлені в аналогічному форматі, але від цього вони не були менш важливими.

За рік зроблено і досягнуто чимало. Але на шляху вперед, особливо з огляду на те, що тепер уже йдеться не про податкову або митну служби, а про Міністерство доходів і зборів, швидких перемог для досягнення якісних змін не буде або їх буде дуже мало.

Для руху вперед потрібно мислити масштабнішими категоріями, категоріями 3 — 5 років як мінімум.

На Колегії Міністерства у квітні поточного року було затверджено місію, бачення та принципи роботи Міндоходів України. Зупинимося на цих поняттях, оскільки вони є дуже важливими для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо далі.

Що таке місія?

Місія — це чітке та лаконічне викладення мети існування організації, її призначення.

Місія є своєрідною візитною карткою організації.

Місія має бути масштабною та соціально значущою.

Колегія Міністерства затвердила, що місія Міністерства полягає в такому: адмініструвати податки, збори, митні платежі та єдиний соціальний внесок, надавати послуги громадянам і бізнесу та, як наслідок, забезпечувати наповнення дохідної частини бюджету, створювати умови для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі.

Але, можливо, найважливішим для розуміння стратегії є бачення.

Бачення — вигляд майбутнього організації.

Бачення організації — логічно пов’язане і переконливе твердження про те, чим організація може і повинна стати через певний час (3 — 5 років і більше).

Бачення має бути цілісним, тобто інтегрувати цілі, стратегії і плани дій у повну і зрозумілу картину, на якій зображено організацію у зовнішньому середовищі.

Затверджене бачення Міністерства полягає в такому.

Міністерство — це ефективний орган державної влади.

Наша діяльність сприйматиметься як професійна, справедлива, неупереджена.

Громадяни та бізнес переконаються, що податкова та митна система проста у застосуванні.

Інновації та інформаційні технології будуть основою вдосконалення нашої роботи.

Принципи роботи

Принцип — це основоположні, рушійні положення, що лежать в основі «світогляду» організації.

Принципи роботи Міністерства такі.

Ми сприймаємо громадян і бізнес як наших партнерів, цінуємо і поважаємо їх.

Ми довіряємо громадянам і бізнесу та вважаємо, що більшість працює чесно.

Ми допомагаємо тим, хто цього потребує, та викриваємо тих, хто порушує законодавство.

Ми створюємо умови для професійного зростання і розвитку наших працівників.

Ми прагнемо бути корисними суспільству і пишаємося нашою роботою.

На етапі розбудови Міністерства перед його працівниками постає велика кількість завдань, які потребують значної уваги. І це — на додаток до тієї важливої щоденної роботи, яку вони виконують.

У такій ситуації існує великий ризик того, що значну частину часу, зусиль та енергії буде витрачено на досягнення нагальних короткострокових цілей. А те майбутнє, про яке ми говоримо в баченні Міністерства, так і не буде досягнуто.

Сприяти досягненню поставлених цілей, не загрузнути в рутині і не випустити з поля зору не тільки термінові, а й важливі завдання дає змогу стратегія.

Зупинимося на деяких із найбільш важливих елементів стратегії Міністерства, над якими воно працюватиме у найближчі 5 років.

Міністерство рухатиметься уперед за сімома стратегічними напрямами. У кожному стратегічному напрямі згруповано низку стратегічних цілей. Стратегічні цілі досягаються шляхом виконання певних ініціатив.

Ініціативи, у свою чергу, досить детально прописуються як за змістом, так і за термінами виконання. Кожна ініціатива закріплюється тільки за одним департаментом, відповідальним за те, щоб це завдання було реалізовано своєчасно і в повному обсязі.

Річні ініціативи складаються з конкретних дій. А дії, які далі розбиваються на кроки, — з графіку їх виконання.

Департамент стратегічного управління та інновацій контролює виконання конкретних дій і кроків. Про це його директор Євгеній Маланушенко щомісяця доповідає Міністру доходів і зборів Олександру Клименку.

Хотілося б звернути увагу на те, що виконання стратегії Міністерства вимагає досить суттєвих змін у методах та прийомах роботи, а для когось, можливо, навіть у підходах та звичках. Нам всім необхідно чітко усвідомлювати, що просто формального звітування про виконану роботу недостатньо. Реалізація стратегії неможлива без серйозних зусиль усього колективу Міністерства.

Підсумовуючи, хочу зазначити, що розроблена стратегія Міністерства надає як чіткий план досягнення стратегічних цілей, що стоять перед Міністерством, так і ефективний інструмент контролю. Все це спрямовано на досягнення затвердженого бачення Міністерства.


Олег ТИМКІВ,
керівник відділу бізнес-консультування
українського підрозділу ТОВ «PricewaterhouseCoopers»