Кодекс

Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

Нацбанк України, Мінфін України та Держстат України повідомили, що з 01.01.2012 р. публічні акціонерні товариства, банки, страховики для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності в обов’язковому порядку застосовують Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Інші підприємства (суб’єкти господарювання, крім бюджетних установ) самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів.

Фінансова звітність і консолідована фінансова звітність за 2011 р. складаються підприємствами (крім банків) згідно з національними ПБО.

Усі підприємства, які вперше складають фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, застосовують МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Лист буде надруковано у «Віснику» № 48/2011.


Лист від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830,
№ 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702

«Гарячі лінії»

Дата: 26 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00