Єдиний податок

Підприємець не отримує дохід та не несе витрат

Чи включається у кількість календарних місяців при розрахунку розміру середньомісячного річного оподатковуваного доходу кількість місяців, протягом яких фізична особа — підприємець тимчасово зупиняє діяльність (не отримує дохід та не несе витрат)?


Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій і негрошовій формі) та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Підпунктом 177.5 цієї статті зазначено, що фізичні особи — підприємці, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, подають до територіального органу Міндоходів України податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Відповідно до пп. 164.1.3 п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності згідно зі ст. 177 цього Кодексу.

Розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі — Податкова декларація), форму якої затверджено наказом № 1395 (пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу).

Фізична особа — підприємець разом з Податковою декларацією подає додаток 5 до розділу ІІІ декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності», де підприємець самостійно здійснює розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік.

Таким чином, фізична особапідприємець на підставі даних, зазначених у Податковій декларації, здійснює остаточний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як отриманий загальний річний оподатковуваний дохід, зменшений на суму документально підтверджених річних витрат, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалась діяльність.

У разі коли фізична особа — підприємець має намір припинити підприємницьку діяльність, вона відповідно до Закону про держреєстрацію розпочинає процедуру припинення підприємницької діяльності, яка регулюється статями 46, 47 цього Закону та іншими нормативно-правовими актами.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42