РРО. Готівка

Використання електронних платіжних засобів

Чи зобов’язані суб’єкти господарювання, які забезпечують приймання електронних платіжних засобів, застосовувати РРО?


Пунктом 3.3 ст. 3 Закону про РРО передбачено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють операції за готівку або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані застосовувати РРО, включені до Державного реєстру РРО, з додержанням установленого порядку їх застосування.

Випадки, за яких застосування РРО та розрахункових книжок не є обов’язковим, визначено ст. 9 цього Закону.

Згідно з п. 14.19 ст. 14 Закону № 2346 суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів не менше ніж трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України.

Вимоги до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) визначає Кабінет Міністрів України.

Відповідно до ст. 2 Закону про РРО розрахунковий документ — документ встановлених форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Відповідно до Положення № 223 платіжний термінал — це електронний пристрій, призначений для здійснення платіжних операцій, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням спеціального платіжного засобу. На-друкований на платіжному терміналі сліп — це паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки та містить набір даних щодо цієї операції та реквізити платіжної картки.

Тобто сліп, надрукований на платіжному терміналі, не є розрахунковим документом у розумінні Закону про РРО.

У разі застосування при проведенні розрахунків з використанням платіжної картки платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з РРО, касовий чек має додатково містити обов’язкові реквізити, визначені у п. 3.6 Положення № 614.

Отже, Законом № 2346 установлено вимоги щодо забезпечення можливості здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням цих електронних платіжних засобів для тих суб’єктів господарювання, які відповідно до Закону про РРО зобов’язані використовувати РРО.