РРО. Готівка

Використання резервного РРО

Чи обов’язково на підприємстві має бути наявним резервний РРО?


Вимоги щодо роздрукування на РРО фіскальних звітних чеків визначено у п. 3.9 ст. 3 Закону про РРО, а саме: суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані щоденно друкувати на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книзі обліку розрахункових операцій.

Відповідно до п.  2 Вимог № 199 Z-звіт — це денний звіт з обнулінням інформації в оперативній пам’яті та занесенням її до фіскальної пам’яті реєстратора.

Зміна — період роботи РРО від реєстрації першої розрахункової операції після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту.

Таким чином, якщо протягом зміни на господарському об’єкті підприємства резервний РРО не використовувався, фіскальний звітний чек не друкується.

Порядок реєстрації, опломбування та застосування РРО за товари (послуги) затверджено наказом № 614.

РРО вважається зареєстрованим після виконання всіх дій, передбаче-них пунктами 2.3 — 2.7 зазначеного наказу, а при здійсненні підприєм-ницької діяльності не за місцем ре-єстрації РРО — після виконання всіх дій, передбачених пунктами 2.3 — 2.8 цього наказу, а в разі перере-єстрації — дій, передбачених п. 2.9 цього наказу.

Пунктом 2.7 наказу № 614 встановлено, що при реєстрації резервного РРО у правому верхньому кутку реєстраційного посвідчення робиться напис «Резервний», у першому рядку відповідної таблиці в посвідченні зазначаються назва та адреса господарської одиниці, де зберігатиметься резервний РРО, а в інших рядках — назви та адреси всіх господарських одиниць, де він використовуватиметься.

Відповідно до пунктів 4.1, 4.2 наказу № 614 застосування поширюється на РРО, зареєстровані в установленому порядку. Застосовуватися РРО (резервний РРО) може тільки в господарській одиниці, назву та адресу якої зазначено в реєстраційному посвідченні, та у сфері застосування, визначеній Державним реєстром РРО.

Згідно з п. 4.6 цього наказу суб’єкт господарювання на місці проведення розрахунків має забезпечити:

  • ведення в установленому порядку поточної, а також зберігання у господарській одиниці останньої використаної книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на РРО (резервний РРО у разі його використання), та використаних контрольних стрічок за останні три робочі дні;
  • зберігання на місці проведення розрахунків реєстраційного посвідчення та останньої довідки про -опломбування РРО (резервного РРО у разі його використання) або їх копій.

Порядок повернення РРО на місце його зберігання нормативно-правовими актами не встановлено.

Статтею 5 Закону про РРО передбачено, що на період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 72 год (7 робочих днів), відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

Отже, Законом про РРО не встановлено обов’язкових вимог щодо наявності на підприємстві резервного РРО. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання за рішенням відповідних територіальних органів Міндоходів України застосовуються фінансові санкції.