ЄСВ

Нарахування єдиного внеску на суму орендної плати

Згідно з договором найму (оренди) майна орендна плата сплачується безпосередньо наймодавцю. Чи нараховується єдиний внесок на суму орендної плати?


Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон про ЄСВ) платниками єдиного внеску є роботодавці, а саме: підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

Єдиний внесок для вищезазначених платників нараховується на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (частина перша ст. 7 Закону про ЄСВ).

Відносини, які виникають між власником майна (наймодавцем) та особою, яка винаймає таке майно (наймачем), регулюються договором найму (оренди) (ст. 759 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV) та не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Отже, єдиний внесок на суму орендної плати згідно з договором найму (оренди) майна не нараховується.