Кодекс

Зміни у Податковому кодексі щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку

З метою створення сприятливих умов для надходження інвестицій і забезпечення прискореного покращення стану українських промислових об’єктів внесено зміни до Податкового кодексу України.

Виключено з об’єкта оподаткування ПДВ операції з оплати орендної плати або концесійного платежу за договорами відповідно оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства (його структурного підрозділу), якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи державної влади або органи місцевого самоврядування, а платежі відповідно до закону зараховуються до Державного бюджету України чи місцевого бюджету.

Встановлено, що авансовий внесок з податку на прибуток не сплачується при виплаті дивідендів підприємствами, прибуток яких звільнено від оподаткування, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди.

Передбачено, що у 2012 р. страховики залишаються на діючій системі оподаткування податком на прибуток з премій, тобто учасники страхового ринку сплачуватимуть цей податок за ставкою 3% до кінця 2012 р. без зменшення на премії за договорами перестрахування.

Розширено базу оподаткування податком на прибуток за рахунок доходів, одержаних страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшених на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (в межах часток), у якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування. Зазначено, що такі доходи оподатковуються за загальними правилами в порядку і строки, передбачені Податковим кодексом.

Закон набирає чинності з 01.01.2012 р.


Закон від 17.11.2011 р. № 4057-VI

«Гарячі лінії»

Дата: 26 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00