Юридична практика

Cтягнення податкового боргу платника податків

Суть справи. Повертаючи подання податкового органу про стягнення коштів за податковим боргом, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що в органу ДПС відсутні підстави для звернення до суду, оскільки перша та друга податкові вимоги про сплату податкового боргу суб’єкта господарювання, які було надіслано йому в минулих періодах і не виконано на час звернення до суду, не можуть бути доказом закінчення перебігу 60-денного терміну з дня надіслання платникові податків податкової вимоги.


Рішення суду.Вищий адміністративний суд України при розгляді справи № К/9991/27728/12 за позовом ДПІ у м. Полтаві до ВАТ «К» про стягнення коштів з рахунків платника податків за податковим боргом, підтримуючи позицію державного податкового органу, зазначає таке.

Відповідно до пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податковий борг — це сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Порядок стягнення податкового боргу платників податків, крім фізичних осіб, регулюється статтями 95 — 99 Податкового кодексу.

Стягнення коштів і продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з моменту надіслання такому платнику податкової вимоги (п. 95.2 ст. 95 цього Кодексу).

Отже, право на стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу виникає у контролюючого органу на наступний день після закінчення 60 днів з дня надіслання платникові податків податкової вимоги.

Згідно з частиною третьою ст. 1833 Кодексу адміністративного судочинства подання подається до суду першої інстанції протягом 24 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду. При цьому перелік таких обставин не визначено, а отже, це можуть бути будь-які обставини, що зумовлюють необхідність звернення податкового органу до суду з поданням.

За загальним правилом подання органу ДПС про стягнення коштів за податковим боргом у порядку ст. 1833 Кодексу адміністративного судочинства може бути внесено протягом 24 годин з моменту спливу 60 днів, наступних за днем надіслання платникові податків податкової вимоги. При цьому строк у 24 години починає перебіг з нуля годин дня, наступного за тим, у який сплинули 60 днів з дня надіслання податкової вимоги. Порядок надіслання платникові податків податкової вимоги є тотожним порядку надіслання податкового повідомлення-рішення (п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу).

Водночас відповідно до п. 59.5 цієї статті Кодексу у разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

При цьому пп. 60.1.1 п. 60.1 ст. 60 Податкового кодексу передбачено, що податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними, якщо, зокрема, сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення.

Таким чином, надіслана платникові податків податкова вимога на податковий борг, який не погашено, є дійсною.

Отже, якщо податковим органом направлено податкове повідомлення щодо раніше існуючого податкового боргу (незалежно від того, з якого податкового зобов’язання: визначеного контролюючим органом чи самостійно платником податків), а після цього сума податкового боргу збільшилася на суму новоствореного податкового боргу (незалежно від того, з якого податкового зобов’язання: визначеного контролюючим органом чи самостійно платником податків), у податкового органу не виникає обов’язку надсилати платникові податку податкову вимогу на суму новоствореного боргу.

У такому разі право на стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу виникає у контролюючого органу на наступний день після закінчення 60 днів з дня надіслання платникові податків податкової вимоги, надісланої на раніше існуючий податковий борг, і реалізацію такого права у часі не обмежено, а право на стягнення новоствореного податкового боргу — на наступний день, що настає за днем граничного строку сплати, у даному випадку, самостійно узгодженого грошового зобов’язання.

Відповідно подання органу ДПС про стягнення коштів за податковим боргом (новоствореним) у порядку ст. 1833 Кодексу адміністративного судочинства може бути внесено протягом 24 годин з моменту, коли самостійно узгоджене грошове зобов’язання стало податковим боргом, — на наступний день, що настає після закінчення граничного строку сплати узгодженого податкового зобов’язання, оскільки саме цими обставинами (несплата платником податків грошового зобов’язання у визначений законом строк і виникнення у зв’язку з цим податкового боргу) зумовлюється звернення до суду. При цьому строк у 24 години починає перебіг з нуля годин дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання.

Враховуючи те, що при зверненні до суду з поданням про погашення податкового боргу платника податків органом ДПС було дотримано норми чинного законодавства, Вищим адміністративним судом України за результатами розгляду справи рішення судів попередніх інстанцій скасовано повністю.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42