Юридична практика

Стягнення суми заборгованості за штрафною санкцією у судовому порядку

Суть справи. На думку суб’єкта господарювання, ним не було допущено порушення Положення № 637, що, у свою чергу, не дає права органу ДПС на застосування до нього штрафних санкцій та вжиття заходів щодо їх стягнення як податкового боргу.


Рішення суду.Вищий адміністративний суд України при розгляді справи № К/9991/26344/12 за позовом органу ДПС до ТОВ «А» про стягнення суми заборгованості за штрафною санкцією, підтримуючи позицію державного податкового органу, зазначає таке.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що органом ДПС за результатами проведеної перевірки ТОВ «А» було складено акт та виявлено порушення суб’єктом господарювання п. 2.6 Положення № 637, яке полягало в неоприбуткуванні до каси підприємства всієї суми готівкових коштів. У подальшому на підставі акта про проведення перевірки органом ДПС прийнято рішення про застосування до суб’єкта господарювання штрафної (фінансової) санкції.

Не погоджуючись із застосованою штрафною (фінансовою) санкцією, ТОВ «А» звернулося до суду. Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позов суб’єкта господарювання залишено без розгляду. У зв’язку із несплатою ТОВ «А» штрафної (фінансової) санкції орган ДПС вжив заходів щодо стягнення заборгованості суб’єкта господарювання у судовому порядку.

Абзацом третім частини першої ст. 1 Указу № 436 (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) визначено, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами — громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб’єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Нацбанком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу, зокрема за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівкиу п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Штрафи, передбачені цією статтею, у повному обсязі стягуються до державного бюджету в порядку, встановленому законодавством.

Згідно зі ст. 2 Указу штрафні санкції застосовуються до осіб, зазначених у ст. 1, органами ДПС на підставі матеріалів проведених ними перевірок і подань державної контрольно-ревізійної служби, фінансових органів та органів МВС України в установленому законодавством порядку та розмірах, чинних на день завершення перевірок або на день одержання органами ДПС подань.

Відповідно до пп. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу органи ДПС мають право звертатися до суду з позовом щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

За визначенням, наведеним у пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 вищезазначеного Кодексу, грошове зобов’язання платника податків — це сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

З огляду на те, що рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом ТОВ «А» до органу ДПС про скасування рішення про застосування штрафної (фінансової) санкції позов суб’єкта господарювання було залишено без розгляду, на момент звернення податкового органу до суду з позовом про стягнення штрафних (фінансових) санкцій, визначених цим рішенням, такі санкції набули статусу податкового боргу у розумінні положень ст. 14 Податкового кодексу. А це, у свою чергу, свідчить про обґрунтованість вимог органу ДПС та необхідність стягнення із суб’єкта господарювання застосованих штрафних (фінансових) санкцій.

Враховуючи зазначене, Вищий адміністративний суд України за результатами розгляду справи касаційну скаргу ТОВ «А» залишив без задоволення, а оскаржувані судові рішення про задоволення позову органу ДПС — без змін.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42