ПДВ

Строки розрахунків з бюджетом не переносяться

Чи переносяться строки розрахунків з бюджетом за податковою декларацією з ПДВ, якщо останній день строку подання цієї декларації припадає на вихідний або святковий день?


Відповідно до п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс) податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Пунктом 203.2 ст. 203 цього Кодексу передбачено, що платник податку зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п. 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Таку саму норму визначено у п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, а саме: платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Водночас перенесення строків сплати податкового зобов’язання Кодексом не визначено.

Враховуючи наведене, Податковий кодекс не передбачає можливості перенесення строків розрахунків з бюджетом за податковими деклараціями з ПДВ. Отже, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації.