Митна справа

Включення транспортно-експедиційних послуг до митної вартості імпортованих товарів

Під час  імпорту товарів на митну територію України підприємство — резидент України отримує від іншого резидента України транспортно-експедиційні послуги. Акт виконаних робіт оформлюється експедитором після доставки вантажу та виконання експедитором зобов’язань у повному обсязі, а оплата експедитору здійснюється після надання послуг. Чи можна включати вартість транспортно-експедиційних послуг до митної вартості імпортованих товарів?


Згідно з підпунктами 5 та 6 п. 10 ст. 58 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI (далі — Митний кодекс) до митної вартості імпортованих товарів можуть бути включені витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України, а також витрати на навантаження, розвантаження та обробку оцінюваних товарів, пов’язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України.

Пунктом 11 вищезазначеної статті цього Кодексу наведено перелік витрат, які не включаються до митної вартості імпортованих товарів за умови виділення їх з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, а також зазначено, що при визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, не включаються жодні  інші витрати, крім передбачених у цій статті.

Згідно з пп. 2 вищезазначеного пункту Кодексу до митної вартості імпортованих товарів не можуть бути включені витрати на транспортування після ввезення товарів на митну територію України.

Отже, до митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України, не включається вартість транспортно-експедиційних послуг, пов’язаних з перевезенням товарів на митній території України. Вартість транспортно-експедиційних послуг, пов’язаних з перевезенням товарів поза межами митної території України, може бути включено до складу митної вартості імпортованих товарів лише у випадку, якщо оплата цих послуг здійснювалася покупцем безпосередньо продавцю або на користь продавця через третіх осіб та/або на пов’язаних із продавцем осіб для виконання зобов’язань продавця, як це передбачено ст. 58 Митного кодексу.