ПДФО/ВЗ

Оподаткування вартості путівок та допомоги, отриманих від профспілки

Розглянемо, чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб вартість профспілкової путівки на сімейний відпочинок, якщо згідно з цією путівкою проводиться оздоровлення також і члена сім’ї віком старше 18 років, та чи оподатковується сума виплат або відшкодувань, у тому числі матеріальна допомога, яка здійснюється професійними спілками.


Путівки від профспілки

Згідно з пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відповідно до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо.

Отже, вартість сімейної профспілкової путівки, наданої платнику податків, до якої включається і вартість оздоровлення члена сім’ї старше 18 років, оподатковується податком на доходи фізичних осіб як додаткове благо за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 15 (17)% у розмірі частини отриманого доходу на оздоровлення такого члена сім’ї.

Виплати та матеріальна допомога від профспілки членам профспілки

Відповідно до пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об’єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим у встановленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу (у 2013 р. — 1610 грн.).

Якщо такі виплати (відшкодування) перевищують зазначений розмір доходу, вони включаються до загального місячного (річного) доходу такого платника і підлягають оподаткуванню профспілкою як податковим агентом на загальних підставах за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 15 (17)%.

Профспілкою надано матеріальну допомогу

У разі надання профспілкою матеріальної допомоги не членам профспілки така допомога звільняється від оподаткування в установленому пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу порядку.

Так, згідно з цим підпунктом не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 зазначеного Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.

На 2013 р. сума нецільової благодійної допомоги, яка не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, не повинна перевищувати 1610 грн. Якщо така нецільова благодійна допомога перевищує зазначену суму, вона підлягає оподаткуванню на загальних підставах за ставками 15 (17)%.

При цьому положення пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу не поширюється на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачено пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

Крім того, платник податку, який отримав таку допомогу, зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір (тобто є більшою за 1610 грн. у 2013 р.).

Водночас відповідно до пп. 170.7.2 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав унаслідок:

  • екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, — у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України;
  • стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення про залучення (надання) благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування відповідно.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Для цілей цього підпункту вважається цільовою благодійною допомогою та не підлягає оподаткуванню профспілкова виплата, здійснена за рішенням профспілки, прийнятим у встановленому порядку на користь члена такої профспілки, який має статус постраждалого внаслідок обставин, зазначених у пп. 170.7.2 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу.