Єдиний податок

Витрати підприємця за період від державної реєстрації до початку здійснення діяльності

Розглянемо, чи враховуються при формуванні чистого доходу та як відображаються у Книзі обліку доходів і витрат і Податковій декларації про майновий стан і доходи фізичної особи — підприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, витрати на сплату орендних і комунальних платежів, заробітної плати тощо, понесених за період від державної реєстрації до початку здійснення господарської діяльності.


Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Пунктом 177.4 цієї статті передбачено, що до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу, відповідно до п. 138.1 ст. 138 якого витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з п. 138.4, пунктами 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 цього Кодексу.

Собівартість виготовлених і реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг (п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 138.8.2 зазначеного пункту цього Кодексу до складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

Згідно з пп. «в» пп. 138.10.2 п. 138.10 вищезазначеної статті до складу адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством, включаються інші витрати необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (оперативна оренда, у тому числі оренда легкових автомобілів).

Наказом № 1025 затверджено Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат (далі — Книга), яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (далі — Порядок).

Підпунктом 3.10 п. 3 Порядку визначено, що графа 12 «Чистий дохід» Книги розраховується як різниця між доходом від здійснення діяльності та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з отриманням доходу.

Зокрема, витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату відображаються у графі 9 Книги, а фактично понесені інші витрати, що безпосередньо пов’язані з одержанням доходу (у тому числі орендна плата), — у графі 10 Книги. Дані Книги використовуються фізичною особою — підприємцем для заповнення Податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — Податкова декларація) за звітний податковий період (рік).

Відповідно до п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу фізичні особи — підприємці подають до територіального органу Міндоходів України Податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені для річного звітного податкового періоду. В цій декларації також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб.

Розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснює  платник самостійно згідно з даними, зазначеними в річній Податковій декларації (пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу).

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як отриманий загальний річний оподатковуваний дохід, зменшений на суму документально підтверджених річних витрат, поділену на кількість календарних місяців, протягом яких отримано дохід.

Отже, об’єктом оподаткування фізичної особипідприємця є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особипідприємця, у тому числі витратами на сплату орендних, комунальних платежів, заробітної плати тощо, понесеними для здійснення господарської діяльності підприємцем за звітний податковий рік.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42