Єдиний податок

Книги обліку доходів і витрат фізичних осіб — підприємців: порядок реєстрації

Положеннями статей 42, 44, 47 Господарського кодексу визначено, що підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

На сьогодні для фізичних осіб — підприємців існує дві системи оподаткування доходів, одержуваних від здійснення підприємницької діяльності, кожна з яких регулюється окремими статтями Податкового кодексу та має певні обмеження й переваги, а також різний порядок оподаткування таких доходів, ведення обліку доходів і витрат.

Статтею 44 Податкового кодексу передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Розглянемо порядок реєстрації Книги обліку доходів і витрат фізичними особами — підприємцями, які застосовують загальну або спрощену системи оподаткування.

Реєстрація Книги обліку доходів і витрат фізичною особою — підприємцем, яка застосовує загальну систему оподаткування

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу, п. 177.10 якої встановлено, що фізичні особи — підприємці, які обрали загальну систему оподаткування, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Форму Книги обліку доходів і витрат та порядок її ведення затверджено наказом № 1025.

Фізична особапідприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, для ведення Книги обліку доходів і витрат звертається із заявою до територіального органу Міндоходів України за місцем основного обліку щодо її реєстрації.

При цьому у разі використання фізичною особою — підприємцем у своїй підприємницькій діяльності найманих працівників книги реєструються окремо на кожного найманого працівника.

Книга обліку доходів і витрат ведеться щоденно з відображенням фактично отриманих сум доходів від здійснення діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги обліку доходів і витрат протягом звітного року записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у фізичної особи — підприємця.

Реєстрація Книги обліку доходів та Книги обліку доходів і витрат фізичною особою — підприємцем, яка застосовує спрощену систему оподаткування

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу.

Порядок визначення доходів фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку та їх склад регулюється ст. 292 Податкового кодексу, згідно з якою визначення доходу платника єдиного податку здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування. При цьому дохід платника єдиного податку визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до ст. 296 цього Кодексу (пункти 292.13, 292.15 ст. 292 Кодексу).

Згідно з вимогами пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу платники єдиного податку першої та другої груп, а також платники єдиного податку третьої та п’ятої груп, які не є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Платники єдиного податку третьої та п’ятої груп, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів і витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політики (пп. 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу).

Форми Книги обліку доходів та Книги обліку доходів і витрат затверджено наказом № 1637.

Записи у зазначених книгах виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги). При цьому у Книзі обліку доходів і витрат зазначаються понесені витрати, зокрема суми оплачених, придбаних товарів (робіт, послуг), виплаченої заробітної плати, на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Дані таких книг використовуються фізичною особою — підприємцем для заповнення Податкової декларації.

Відповідальність за неведення обліку

Відповідно до ст. 1641 КпАП неподання або несвоєчасне подання фізичними особами — підприємцями декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох (51 грн.) до восьми (136 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти (85 грн.) до восьми (136 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, якщо фізична особа за своїм бажання реєструється як суб’єкт господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, при цьому самостійно обирає систему оподаткування, яка найбільше відповідає її господарській діяльності, вона зобов’язана зареєструвати Книгу обліку доходів або Книгу обліку доходів і витрат до початку здійснення господарських операцій та здійснювати облік відповідно до вимог ст. 44, п. 177.10 ст. 177 та ст. 296 Податкового кодексу.

У разі неведення фізичною особоюпідприємцем обліку або неналежного ведення обліку доходів і витрат такі підприємці підлягають притягненню до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 1641 КпАП.