Єдиний податок

Відповідальність за неподання заяви про внесення змін до свідоцтва

Підприємець — платник єдиного податку змінив податкову адресу, але вчасно не подав заяву про внесення змін до свідоцтва. Чи передбачено відповідальність за таке порушення?


Пунктом 298.4 ст. 298 Податкового кодексу передбачено, що у разі зміни, зокрема, прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) подається заява протягом місяця з дня виникнення таких змін.

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 298.5 вищезазначеної статті цього Кодексу).

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку, зокрема, третьої та п’ятої груп, разом із податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни (п. 298.6 цієї самої статті Кодексу).

Згідно з п. 299.12 ст. 299 Податкового кодексу до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в день подання платником єдиного податку заяви територіальним органом Міндоходів України вносяться зміни щодо:

  • прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • податкової адреси суб’єкта господарювання;
  • місця провадження господарської діяльності;
  • видів господарської діяльності.

Пунктом п. 299.13 ст. 299 Податкового кодексу визначено, що за бажанням платника єдиного податку раніше видане свідоцтво може бути замінено у разі наявності у такого платника податку обставин, визначених у п. 299.12 цієї статті, та отримано нове свідоцтво у порядку, визначеному цією статтею. До отримання нового свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого свідоцтва, яке повертається територіальному органу Міндоходів України у день отримання нового свідоцтва.

Слід зазначити, що платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (п. 300.1 ст. 300 цього Кодексу).

Отже, враховуючи зазначене та норми глави 11 «Відповідальність» розділу ІІ Податкового кодексу, відповідальності за неподання фізичною особоюпідприємцемплатником єдиного податку в установлені чинним законодавством строки заяви про внесення змін до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку не передбачено.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42