Єдиний податок

Заповнення заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

Розглянемо, які відомості зазначаються у рядках 4 та 8 і чи заповнюються поля «Номер реєстрації в органі державної податкової служби» і «Дата взяття на облік в органі державної податкової служби» у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування.


Відповідно до пп. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до територіального органу Міндоходів України заяву.

Згідно з п. 298.3 ст. 298 цього Кодексу у заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:

 • прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • дані документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи — підприємця відповідно до закону;
 • податкову адресу суб’єкта господарювання;
 • місце провадження господарської діяльності;
 • обрані фізичною особою — підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;
 • обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;
 • кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою — підприємцем у трудових відносинах;
 • дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Отже, у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування (далі — заява) не підлягають обов’язковому заповненню поля «Номер реєстрації в органі державної податкової служби» та «Дата взяття на облік в органі державної податкової служби».

Згідно з п. 6.2 Порядку № 1588 за бажанням фізичної особи — підприємця взяття її на облік може бути здійснене територіальним органом Міндоходів України, якщо така особа подає до територіального органу Міндоходів України:

 • заяву за формою № 5-ОПП;
 • виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр).

У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора територіальний орган Міндоходів України зобов’язаний установити, що таку фізичну особу — підприємця включено до Єдиного державного реєстру та її підприємницьку діяльність не припинено.

Дані заяви за формою № 5-ОПП мають бути достовірними та відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру.

З метою перевірки достовірності даних про платника податків — фізичну особу — підприємця територіальний орган Міндоходів України може звернутися до державного реєстратора за отриманням витягу з Єдиного державного реєстру.

Таким чином, на підставі виписки або витягу з Єдиного державного реєстру платники єдиного податку у рядку 4 заяви зазначають дані документа, що підтверджують державну реєстрацію такого платника (назва, номер, дата).

Ставку єдиного податку в розмірі 5% встановлено:

 • для платників єдиного податку третьої групи — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку;
 • для платників єдиного податку п’ятої групи — у разі сплати ПДВ згідно з Податковим кодексом.

Враховуючи зазначене, у рядку 8 «Обрана ставка єдиного податку при переході на спрощену систему оподаткування» заяви платники єдиного податку третьої та п’ятої груп зазначають ставку у розмірі 5% і обрану ними групу (третя або п’ята).

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42