Новини
Тема: ПДФО

Особливості застосування ПСП

Як застосовувати податкову соціальну пільгу, якщо заяву про її застосування подано в середині місяця?


Відповідно до пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу податкова соціальна пільга (далі — ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2011 р. — 1320 грн.).

Згідно з пп. 169.2.1 п. 169.2 цієї статті ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП (далі — заява про застосування пільги).

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування ПСП згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Порядок подання документів для застосування ПСП затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1227 (пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Кодексу).

Таким чином, якщо заяву про застосування пільги подано в середині місяця, то ПСП застосовується до доходу платника у тому місяці, в якому він подав заяву, за умови дотримання інших вимог ст. 169 Податкового кодексу.