Новини
Тема: ПДФО

Відображення в Податковому розрахунку нарахованих та сплачених інвесторам — фізичним особам процентів за користування коштами на умовах субординованого боргу

За якою ознакою доходів в Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку відображаються нараховані та сплачені інвесторам — фізичним особам проценти за користування коштами на умовах субординованого боргу?


Відповідно до пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу проценти — дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна.

У вищезазначеній статті також зазначено, що до процентів включається платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум.

Доходи у вигляді процентів (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу), включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Згідно з довідником ознак доходів, наведених у Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 21.12.2010 р. № 1020, дохід у вигляді процентів за користування коштами на умовах субординованого боргу відображається у податковому розрахунку за формою № 1ДФ під ознакою доходу «110».