ЄСВ

Сплата єдиного внеску фізичними особами — підприємцями та самозайнятими особами

Актуальним питанням для фізичних осіб — підприємців є сплата ними єдиного внеску. Згідно з п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ фізичних осібпідприємців визначено платниками єдиного внеску.
Розглянемо основні аспекти сплати єдиного внеску фізичними особами
підприємцями, які застосовують загальну і спрощену системи оподаткування, та самозайнятими особами, а також які категорії платників звільняються від сплати єдиного внеску за себе та чи звільнено від сплати внеску тих, хто одночасно поєднує роботу на підприємстві з підприємницькою і незалежною професійною діяльністю.


Загальна система оподаткування

Для фізичних осіб — пiдприємцiв, які застосовують загальну систему оподаткування, єдиний внесок нараховується у розмiрi 34,7% суми доходу (прибутку), отриманого вiд ïх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, в якому отримано дохід (прибуток).

Такі платники сплачують єдиний внесок протягом року до 15 березня, 15 травня, 15 серпня i 15 листопада у виглядi авансових платежiв у розмiрi 25% рiчноï суми єдиного внеску, обчисленоï вiд суми, визначеноï територіальними органами Міндоходів України для сплати авансових сум податку на доходи фiзичних осiб — суб’єктів пiдприємницькоï дiяльностi.

Суми єдиного внеску, сплаченi у виглядi авансових платежiв, враховуються платником при остаточному розрахунку, який здiйснюється ним до 10 лютого року, наступного за звітним, на пiдставi даних рiчноï податковоï декларацiï.

Спрощена система оподаткування (єдиний податок)

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, розмір єдиного внеску становить 34,7% суми, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимального розміру бази нарахування єдиного внеску, який дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2013 р. — 19 499 грн.). При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Мінімальний страховий внесок для фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку розраховується як добуток мінімальної заробітної плати на тариф відрахувань (34,7%).

З 01.01.2013 р. по 30.11.2013 р. мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 1147 грн., тобто на цей період щомісячний платіж становить 1147 грн. х 34,7% = 398,01 грн., відповідно за квартал — 1194,03 грн. З 01.12.2013 р. мінімальну заробітну плату буде встановлено у розмірі 1218 грн., тобто щомісячний платіж становитиме 1218 грн. х 34,7% = 422,65 грн.

Зазначені підприємці сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, а саме: до  20 січня, 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня.

Крім того, такі платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, враховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Пунктом 295.5 ст. 295 Податкового кодексу визначено, що платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Однак пільг щодо сплати єдиного внеску зазначеними підприємцями на час відпустки та за період хвороби Законом про ЄСВ не передбачено, тобто вони зобов’язані сплачувати єдиний внесок у зазначений період.

Самозайняті особи

Платниками єдиного внеску відповідно до п. 5 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ є особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються незалежною професійною діяльністю, а саме: науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, у тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які здійснюють релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність і отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.

Розмір єдиного внеску становить 34,7% суми доходу (прибутку), отриманого від діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Самозайняті особи зобов’язані сплачувати єдиний внесок до 1 травня року, наступного за звітним.

Самозайняті особи на добровільних засадах можуть брати участь і в інших видах соціального страхування:

  • у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,6% визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску);
  • у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,21% визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску).

Самозайняті особи також можуть бути застрахованими за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (пенсійним; на випадок безробіття; у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням; від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності). У такому разі єдиний внесок встановлюється у розмірі 38,11% визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску.

Звільнення від сплати єдиного внеску деяких категорій платників

Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Таким чином, фізичні особипідприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування і є пенсіонерами за віком або інвалідами та використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати за себе єдиного внеску незалежно від використання ними праці найманих осіб.

Водночас пенсіонери за віком та інваліди за найманих працівників сплачують єдиний внесок на загальних підставах.

Згідно із Законом про пенсійне страхування пенсіонер — це особа, яка отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію у разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом.

Зазначеним Законом передбачено такі види пенсійних виплат, як пенсія за віком, пенсія у зв’язку з втратою годувальника та пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Умови призначення пенсії за віком визначено ст. 26 Закону про пенсійне страхування.

Враховуючи вищезазначене, фізичні особипідприємці, які отримують пенсію за вислугу років відповідно до Закону № 2262, не звільняються від сплати єдиного внеску.

Враховуючи також п. 5 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, особа, яка є найманим працівником і одночасно займається адвокатською діяльністю (самозайнята особа), є платником єдиного внеску як найманий працівник. Така особа не має обов’язку щодо сплати єдиного внеску із сум доходу (прибутку), отриманого від її незалежної професійної діяльності.

Підприємці, які одночасно є найманими працівниками

Працівники — громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, відповідно до частини другої ст. 4 Закону про ЄСВ є застрахованими особами, а підприємства, установи та організації, враховуючи положення абзацу другого п. 1 частини першої та частину третю ст. 4 цього Закону, є страхувальниками та платниками єдиного внеску, на яких покладено обов’язок щодо нарахування та сплати єдиного внеску за найманих працівників.

Таким чином, Законом про ЄСВ не передбачено звільнення фізичних осібпідприємців, які одночасно є найманими працівниками на підприємстві, в установі або організації, від сплати єдиного внеску, тому такі підприємці зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальних підставах.

За несвоєчасну сплату єдиного внеску застосовується фінансова санкція у розмірі 10% від суми боргу та нараховується пеня у розмірі 0,1% за кожен день прострочення платежу.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42